Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/04-13   -   Pressemeddelelse

Unikke muligheder for dansk erhvervsliv

I de kommende år vil to af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, neutronstråleanlægget European Spallation Source (ESS) og røntgensynkrotronen MAX IV, blive bygget i Lund. Faciliteterne giver helt nye muligheder for materialeundersøgelser, der kan komme danske virksomheder til gavn. Det kan for eksempel være inden for områder som fødevaresektoren, medicinalindustriens anvendelse af enzymer og proteiner, energi- og miljøsektorens udvikling af brændselsceller og test af konstruktioner og materialer.
DTU opretter derfor i samarbejde med blandt andre Region Hovedstaden, Københavns Universitet (KU) og Dansk Industri en industriportal, hvor virksomheder kan få hjælp til at finde løsninger på deres materialeproblemer. Denne industriportal bygges op som et såkaldt 3D Imaging-testcenter og skal medvirke til en effektiv udnyttelse af ESS og MAX IV inden for 3D-billeddannelse, som er meget vigtig for industrivirksomheder.

Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden og EU's regionalfond og er et led i et større strukturfondsprojekt kaldet "ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen", der kan øge hovedstadens evne til at tiltrække internationale forskere og virksomheder inden for materiale- og life science-områderne. Centeret skal fungere som forløber for et fuldt udbygget testcenter til 50 millioner kroner.

Testcenter skal bygge bro mellem forskning og erhvervsliv
Røntgensynkrotronen MAX IV vil stå færdig i 2015, mens neutronstråleanlægget ESS er klar til brug i 2019. De to faciliteter vil være fantastiske værktøjer til at se dybt ind i materialer og lave f.eks. meget detaljerede tredimensionelle billeder af materialernes sammensætning og vise den atomare struktur og atomernes bevægelser.

3D Imaging-centeret vil bygge bro mellem forskning og erhvervsliv, sådan at flere danske virksomheder end i dag kan benytte analyser og karakterisering af materialer på højt detaljeret niveau.

Jane Hvolbæk Nielsen, der er institutdirektør på DTU Fysik, understreger, at det nye testcenter vil tage udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger:

"Idéen med testcenteret er, at virksomhederne ikke behøver at være eksperter på røntgenstråler og billeddannelse. Det er netop det, der er vores kompetence. Derfor kan virksomheder komme og præsentere et materiale, der for eksempel mangler styrke eller holdbarhed. Og så vil vi sammen se på, hvilke tests der skal foretages, for at de kan komme videre," siger Jane Hvolbæk Nielsen og understreger, at undersøgelserne også foretages i forbindelse med et helt nyt produkt, hvor man gerne vil have et bedre kendskab til materialerne.

Hun suppleres af institutleder på Niels Bohr Institutet (KU), Robert Feidenhans'l, der fremhæver, at danske virksomheder på den måde vil få én indgang til at udnytte de to faciliteter:

"ESS og MAX IV supplerer hinanden på en måde, som giver fuldstændig unikke muligheder i forskningen, og som vil give et løft til hele Øresundsregionen, hvor der kan blive opbygget et kolossalt stærkt fagligt miljø; for KU's vedkommende særligt inden for life science-området. Jeg ser dette projekt som en unik indgang til at skabe kontakt mellem virksomheder og studerende, som kan samarbejde om at udnytte de nye faciliteter," siger han.

En satsning for hele regionen
Dette løft til forskningen vil kunne udnyttes direkte af dansk erhvervsliv til produktudvikling, produktoptimering og kvalitetssikring; det vil sikre den industrielle innovation og understøtte teknologiske virksomheder.

Direktør i DI Lars Goldschmidt, som også sidder i bestyrelsen for ESS, hilser derfor testcenteret velkommen:

"For industriens virksomheder er der overordentligt store og vigtige muligheder i at kunne udvikle materialer og processer på en helt ny måde, og her er det afgørende, at der er et sted, hvor de kan komme med deres udfordringer og søge svar på dem. Vi er meget glade for, at der nu bliver etableret en indgang for virksomheder i Danmark til at kunne udnytte ESS og MAX IV, for vi ser hele tiden, at det er evnen til at kunne mestre nye materialer på en god og konkurrencedygtig måde, der er nøglen til mere produktivitet, vækst og beskæftigelse."

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen har samtidig store forventninger til Region Hovedstadens muligheder for øget vækst i forbindelse med ESS og MAX IV:

"Det er helt enestående, at vi får to så stærke forskningsfaciliteter i vores baghave, og da vi gerne vil være globalt konkurrencedygtige inden for væsentlige områder som materialer, energiteknologier og life science, er det tydeligt, at vi skal udvide samarbejdet over landegrænserne. Med strukturfondsprojektet er universiteterne og virksomhederne i Region Hovedstaden rigtig godt gearet til at kunne udnytte mulighederne optimalt, for ESS og MAX IV er en satsning for hele Øresundsregionen."
For yderligere informationer kontakt:

Jane Hvolbæk Nielsen, institutdirektør, DTU Fysik, jane@fysik.dtu.dk, 4525 3222

Robert Feidenhans'l, institutleder, Niels Bohr Institutet (KU), robert@fys.ku.dk, 3532 0397
Fakta om strukturfondsprojektet "ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen"

Testcenteret forventes at starte sine aktiviteter i løbet af 2013, og planen er, at der i 2017 er tilknyttet omkring 50 små og store danske virksomheder på tværs af brancher.

Ud over testcenteret indeholder strukturfondsprojektet også studiebesøgsprogrammer til ESS og MAX IV for gymnasieelever, studerende, forskere og teknologiske virksomheder i hovedstadsregionen samt et HR-netværk mellem forskningsinstitutioner og myndigheder, der kan øge hovedstadens evne til at tiltrække internationale forskere og virksomheder inden for materiale- og life science-områder.

Partnerne i projektet er DTU, Københavns Universitet, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Vidensby, Scion DTU, COBIS, Copenhagen Capacity og Dansk Industri.

Bevillingsgiverne er Vækstforum Hovedstaden og EU's Regionalfond, der tilsammen har givet 23,4 mio. kroner til projektet.

Læs mere på projektets hjemmeside: www.vaekstmotor.dk

Relevant information

http://www.dtu.dk/


Pressekontakt


Firma

DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1 101A
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  20801067

http://www.dtu.dk/

Modtag nyheder fra DTU - Danmarks Tekniske Universitet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire