Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/08-16   -   Pressemeddelelse

WHO anerkender DTU Fødevareinstituttets helgenomforskning

DTU Fødevareinstituttet er udnævnt som Verdenssundhedsorganisationens, WHO's, første samarbejdscenter for genomics. Derved anerkender WHO instituttets pionerarbejde indenfor forskning i brugen af helgenomsekventering - en teknologi til at afdække mikroorganismers totale DNA-profil på én gang. Gennem samarbejdet skal instituttet blandt andet være med til at bane vejen for, at teknologien kan blive rullet ud i udviklingslande som et værktøj til at overvåge og bekæmpe fødevarebårne sygdomsudbrud.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har globalt en lang række samarbejdscentre. De støtter WHO's arbejdsprogram indenfor forskellige områder ved f.eks. at indsamle og publicere data, udvikle evidensbaserede analyseværktøjer og protokoller, samt planlægge og gennemføre træningskurser.

I Danmark har DTU Fødevareinstituttet siden årtusindskiftet været WHO's samarbejdscenter for antibiotikaresistens i fødevareoverførte sygdomsfremkaldende mikroorganismer. I august 2016 er samarbejdscentrets område blevet udvidet til også at inkludere genomics. DTU Fødevareinstituttet er dermed blevet WHO's første samarbejdscenter for genomics.

Genomics er studiet af alle gener i en organisme samt deres funktioner.

Pioner indenfor helgenomsekventering
Ændringen er en anerkendelse af DTU Fødevareinstituttets forskning i helgenomsekventering. Forskningen er med til at sætte den internationale standard for påvisning, overvågning og studier af global spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og antibiotikaresistente bakterier.

Med det udvidede mandat skal DTU Fødevareinstituttet bl.a. rådgive WHO om den mest effektive globale brug og udveksling af data om bakteriers DNA-profiler. Instituttet skal også støtte implementeringen af teknologien i udviklingslande f.eks. igennem ringtests og reference testning.

Det nye mandat giver desuden instituttet mulighed for f.eks. at inkludere helgenomsekventering som en del af de præstationsprøvninger, der verden over skal teste referencelaboratoriers evne til at bestemme forekomsten af resistens i forskellige bakteriearter.

Kapacitetsopbygning i udviklingslande
WHO's ambition er at hjælpe udviklingslande med at implementere teknologier til helgenomsekventering som værktøj til at overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud. Som samarbejdscenter skal DTU Fødevareinstituttet hjælpe med at nå målet ved bl.a. at udvikle analyseværktøjer til og standarder for helgenomsekventering, der kan inkluderes i landenes sygdomsovervågning og ved at gennemføre træningskurser i brugen af teknologierne.

Pressekontakt

Rene S. Hendriksen
Seniorforsker DTU Fødevareinstituttet
  35 88 62 88
Frank Møller Aarestrup
DTU Fødevareinstituttet
  +45 35 88 62 81

Firma

DTU - Fødevareinstituttet
Danmarks Tekniske Universitet, Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg, Danmark

  35 88 77 05
  22 84 48 61

http://www.food.dtu.dk

Modtag nyheder fra DTU - Fødevareinstituttet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire