Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/01-17   -   Pressemeddelelse

Flere svært overvægtige i Norden

Flere voksne er blevet svært overvægtige i Norden. Det viser en fællesnordisk befolkningsundersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt, som DTU Fødevareinstituttet har stået i spidsen for. Som voksen er det blevet næsten ligeså almindeligt at være overvægtig som normalvægtig i Norden, og hver tredje voksen bevæger sig for lidt.

DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde med forskere fra Finland, Island, Norge og Sverige gennemført den anden fællesnordiske befolkningsundersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt for Nordisk Ministerråd. Ved hjælp af data fra de to undersøgelser er det muligt at se, hvordan folkesundheden i Norden har udviklet sig på en række områder mellem 2011 og 2014.

Flere svært overvægtige voksne
Data fra 2014 viser, at næsten hver anden voksen i Norden er overvægtig. Det er mere almindeligt at være overvægtig som mand (56%) end som kvinde (37%). Fra 2011 til 2014 er en stigning registreret i gruppen, der betegnes som svært overvægtige (fra 11% til 13%). Omregnet betyder det, at gruppen af svært overvægtige nu tæller 200.000 flere personer i Norden.

"Forekomsten af svært overvægtige blandt voksne i Norden lader ikke til at stabilisere sig. Det er en uheldig udvikling, eftersom de helbredsmæssige konsekvenser kan koste både det enkelte individ og samfundet som helhed dyrt," siger seniorrådgiver Jeppe Matthiessen fra DTU Fødevareinstituttet.

Blandt 7-12-årige i Norden er mere end én ud af syv overvægtige. Det billede er uændret i perioden.

Polarisering i voksnes aktivitetsmønster
Hver tredje voksen i Norden bevæger sig mindre end anbefalet. Der er overordnet set lige mange såkaldt fysisk inaktive i 2011 og 2014, men tallet dækker over en lille stigning både i gruppen af meget inaktive og i gruppen af meget aktive.

"En øget polarisering i aktivitetsmønstret lader til at være sket blandt voksne i Norden. Det er naturligvis bekymrende, at gruppen af meget inaktive som helhed er vokset med 300.000, når vi ved, at fysisk inaktivitet kan have alvorlige negative konsekvenser for folks sundhed bl.a. ved at øge risikoen for overvægt og hjerte-karsygdom," understreger Jeppe Matthiessen.

Blandt nordiske børn bevæger seks ud af ti sig for lidt i hele perioden.

Flere voksne med megen skærmtid
Tre ud af ti voksne i Norden bruger dagligt mere end fire timer af deres fritid bag en tv- eller computerskærm. Andelen med høj skærmtid er steget lidt fra 2011 til 2014 og er større blandt mænd (33%) end blandt kvinder (27%).

Den sociale ulighed i brugen af skærmtid, som allerede var betydelig i 2011, er vokset yderligere, da det er blandt personer med kort uddannelse, at en stigning i andelen med høj skærmtid er registreret.

Blandt børn i Norden når mere end én ud af syv op over fire timers tv- og computertid dagligt i fritiden, hvilket er uændret i perioden fra 2011 til 2014. Der er også kønsforskelle i skærmforbrug blandt børn, idet 18% af drengene har høj skærmtid i modsætning til 13% af pigerne.

Læs mere
Resultaterne af undersøgelsen er nærmere beskrevet i rapporten på DTU Fødevareinstituttets website: The Nordic Monitoring System 2011-2014 (pdf). Delresultater har været præsenteret på nordiske konferencer i 2016, men rapporten præsenterer for første gange de samlede resultater.

Det er den anden fællesnordiske undersøgelse, som er gennemført, hvilket gør det muligt at sammenligne kost, fysisk aktivitet og overvægt i Norden og på tværs af de fem nordiske lande over tid. DTU Fødevareinstituttet har været ansvarlig for at gennemføre undersøgelsen begge gange.


FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Den nordiske monitorering af kost, fysisk aktivitet og overvægt er gennemført i 2011 og i 2014 i Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark. I de to undersøgelser er data indsamlet for i alt 4.949 børn i alderen 7-12 år og 17.775 voksne i alderen 18-65 år i de fem nordiske lande.

Undersøgelsen er baseret på simple tilfældige stikprøver udtrukket fra nationale registre og data er indsamlet via telefoninterviews. Deltagerne er blevet spurgt om, hvor ofte de spiser udvalgte fødevarer, hvor meget tid de bruger på forskellige former for fysisk aktivitet og skærmtid, hvor lang uddannelse de har, samt om deres højde og vægt. Voksne deltagere er i 2014 også blevet spurgt om, hvor ofte de ryger og drikker alkohol.

Undersøgelserne viser, hvordan folkesundheden i Norden har udviklet sig på en række områder mellem 2011 og 2014. Resultaterne bruges til at evaluere status og udvikling i Norden og i de enkelte nordiske lande i forhold til Den nordiske handlingsplans mål og visioner for kost, fysisk aktivitet og overvægt fra Nordisk Ministerråd.

Den nordiske monitorering af kost, fysisk aktivitet og overvægt er den eneste nordiske befolkningsundersøgelse, hvor omfattende sammenlignelige data om såvel børns som voksnes sundhedsadfærd er indsamlet over tid.

Det koster cirka 260 kroner per person at indsamle data, og det er derved en kosteffektiv måde at få indsamlet en stor mængde sammenlignelige folkesundhedsdata.

Pressekontakt

Sisse Fagt
Seniorrådgiver DTU Fødevareinstituttet
  35 88 74 22
Jeppe Matthiessen
Seniorrådgiver DTU Fødevareinstituttet
  35 88 74 44

Firma

DTU - Fødevareinstituttet
Danmarks Tekniske Universitet, Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg, Danmark

  35 88 77 05
  22 84 48 61

http://www.food.dtu.dk

Modtag nyheder fra DTU - Fødevareinstituttet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire