Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/03-17   -   Pressemeddelelse

DTU-aktie i at EU stempler fire stoffer som hormonforstyrrende

På dansk forslag har EU i februar 2017 besluttet at anerkende, at fire phthalater er hormonforstyrrende for mennesker. DTU Fødevareinstituttet har bidraget med en væsentlig del af dokumentationen til forslaget. Beslutningen er første skridt på vejen til en strammere regulering af brugen af stofferne i forbrugerprodukter.

EU's medlemslande har i februar 2017 på forslag af Danmark stemplet fire phthalater (DEHP, DBP, DIBP og BBP) som hormonforstyrrende for mennesker. Beslutningen bygger på dokumentation, som er samlet i Danmark, hvoraf en stor del stammer fra DTU Fødevareinstituttets forskning og rådgivning om phthalaternes sundhedsskadelige effekter.

På grund af stoffernes skadelige effekt på menneskers reproduktionsevne, har EU tidligere optaget dem på den såkaldte Godkendelsesliste under EU's kemikalielovgivning REACH, hvilket sætter en grænse på 0,3% for brugen i forbrugerprodukter uden speciel godkendelse.

Anerkendelsen af phthalaternes hormonforstyrrende effekter er første skridt på vejen til, at grænsen for krav om godkendelse for brugen i forbrugerprodukter bliver sænket til 0,1%. Endnu vigtigere er dog, at stofferne efter ansøgning fra en virksomhed nu kun kan godkendes til brug, hvis de hormonforstyrrende effekter også indgår i vurderingen.

Flere stoffer skal stemples hormonforstyrrende
De fire phthalater er de første stoffer, EU har anerkendt er hormonforstyrrende for mennesker i henhold til REACH.

De danske miljø- og fødevaremyndigheder har igennem mange år arbejdet for at få hormonforstyrrende stoffer reguleret i EU. I juni 2016 fremlagde EU-Kommissionen forslag til kriterier for, hvornår et stof anses for hormonforstyrrende i pesticider og biocider - et forslag der nu er under videre behandling.

DTU Fødevareinstituttet har i mange år samarbejdet med Miljøstyrelsen om at fremskaffe den nødvendige dokumentation til at afklare forskellige hormonforstyrrende stoffers skadelige effekter, bl.a. med henblik på regulering i EU.

Pressekontakt

Julie Boberg
Seniorforsker DTU Fødevareinstituttet
  35 88 75 60

Firma

DTU - Fødevareinstituttet
Danmarks Tekniske Universitet, Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg, Danmark

  35 88 77 05
  22 84 48 61

http://www.food.dtu.dk

Modtag nyheder fra DTU - Fødevareinstituttet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire