Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/04-10   -   Pressemeddelelse

Evaluering af Vækstfonden - kræver mere risikovillig kapital til gazeller

DVCA mener, at vækstfondsevalueringen bør resultere i mere risikovillig kapital. Ellers viser evalueringen, at regeringen ikke kan nå sine egne 2020 mål. Og udnytte det store samfundsøkonomiske afkast, som venturekapital giver samfundet. Èn krone investeret i venture kommer 5-10 gange igen, viser tidligere undersøgelser.

Regeringens mål kræver bedre venture-vilkår
- DVCA er godt tilfredse med evalueringen af vækstfonden. Evalueringen viser, at skal regeringen nå sine egne mål omkring vækstiværksættere, kræver der en massiv indsats fra regeringen og Folketingets side. Bl.a. igennem at skabe bedre rammevilkår og incitamenter for venturemarkedets privatøkonomiske afkast, udtaler Jannick Nytoft fra venture- og kapitalfondsforeningen, DVCA.

Evalueringen af Vækstfonden vurderer direkte, at det ikke er realistisk, at det danske marked vil være et af de mest velfungerende markeder for innovationsfinansiering i Europa. Samt være et af de fem mest velfungerende markeder i verden senest i 2015. Det vil kræve nye tiltag at nå regeringens mål - herunder også de nye 2020 mål. I forlængelse heraf udtaler Jannick Nytoft:

- Vi er glade for de 500 mio. kr., som regeringen stillede til rådighed i forbindelse med erhvervspakken. Samtidig noterer vi os med tilfredshed, at regeringsprogrammet stiller yderligere 500 mio. kr. til danske vækstvirksomheder i udsigt. Men det bør kun være første skridt i en større reformbølge, og vi har masser af forslag.

Stort samfundsøkonomisk afkast i venture
Evalueringen viser, at Vækstfonden har haft en betydelig positiv indflydelse på udviklingen af det danske venturemarked igennem sine indirekte investeringer i danske venturefonde. I den forbindelse udtaler Jannick Nytoft, adm. direktør i den danske venture - og kapitalfondsforening:

"I DVCA er vi glade for den positive evaluering af vækstfonden. Evalueringen kommer dog ikke som nogen stor overraskelse for os. Internationale undersøgelser har tidligere vist, at det samfundsmæssige afkast ligger 5-10 kr. for hver enkelt krone, der investeres i venturekapital. Derfor er det vigtigt, at sikre risikovillig kapital til de danske venturefonde bl.a. igennem Vækstfonden.

Relevant information

http://www.dvca.dk


Pressekontakt


Firma

DVCA
Børsen
1217 København K, Danmark

  27 11 20 73
  27 11 20 73

http://www.dvca.dk

Modtag nyheder fra DVCA på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire