Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/12-08   -   Pressemeddelelse

Webfoto.dk får frataget e-mærket

E-HANDEL: Webfoto.dk har ikke efterlevet Forbrugerklagenævnets afgørelse inden for den angivne frist, og derfor fratages webfoto.dk e-mærket.

Webfoto.dk (Contrast Photo) får frataget e-mærket, fordi netbutikken har overtrådt e-mærkets særlige krav om at efterleve Forbrugerklagenævnets afgørelse eller indbringe sagen for en domstol.

"e-mærkede virksomheder skal forholde sig aktivt til Forbrugerklagenævnets afgørelser. Det giver dem to muligheder: Enten at acceptere afgørelsen eller indbringe sagen for en domstol, hvis de er uenige i afgørelsen. Man må ikke, som i webfoto.dk's tilfælde, ignorere afgørelsen," udtaler direktør i e-handelsfonden Lars Schmidt Larsen.

e-mærke fratages i overensstemmelse med e-handelsfondens procedure for suspension og fratagelse. Det er vigtigt for e-mærkets troværdighed, at forbrugerne kan have tillid til, at en e-mærket netbutik efterlever gældende lov samt de afgørelser, der måtte være truffet imod dem.

"e-mærkede netbutikker skal efterleve Forbrugerklagenævnets afgørelser inden for de angivne frister, således at forbrugere ikke kommer i klemme. Det er ikke sket i webfoto.dk's sag, og derfor skrider vi ind med en direkte fratagelse af e-mærket," siger Lars Schmidt Larsen.

Webfoto.dk kan først efter seks måneder ansøge e-handelsfonden om generhvervelse af e-mærket.

Om e-mærket
e-mærket er den danske mærkningsordning - et kvalitetsstempel, der viser forbrugerne, at en hjemmeside drives lovligt og etisk forsvarligt.

e-mærket varetages af e-handelsfonden, en non-profit fond, som følgende organisationer står bag: Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet.

Relevant information

http://www.e-handelsfonden.dk


Pressekontakt


Firma

e-mærket
Generatorvej 8F, 2tv
2860 Søborg, Danmark

  +45 44 85 85 90
  +45 51 94 93 03

http://www.emaerket.dk/

Modtag nyheder fra e-mærket på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire