Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/11-09   -   Pressemeddelelse

Ny fælles indsats for dansk iværksætteri

Mentorer til iværksættere, let adgang til iværksætterrådgivning og entreprenørskab i alle uddannelser. Det var nogle af forslagene på mandagens topmøde, hvor Lene Espersen mødtes med repræsentanter for erhvervslivet, uddannelsessektoren, rådgiverne og organisationerne for at finde svar på, hvordan Danmark kommer helt i front på iværksætterområdet.

Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Anders Hoffmann:

- Iværksætterne spiller en afgørende rolle for at bringe Danmark tilbage på vækstsporet. Derfor er det vigtigt, at alle bidrager til at fremme iværksætteri
- Jeg er meget tilfreds med de mange nye initiativer, som skal forbedre iværksætternes vilkår. Det er en stor glæde at se, at de vigtigste aktører bakker op indsatsen for iværksætterne - og også selv vil bidrage til et løft for dansk iværksætteri.

Iværksætterne i Danmark har brug for ekspertise og erfaringer udefra, hvis de skal udnytte deres vækstpotentiale. Derfor vil virksomheder og erhvervsorganisationer stille bestyrelsesmedlemmer og mentorer til rådighed. Og bidrage til at skabe overblik over hvor iværksætterne kan finde netop den ressourceperson, som deres virksomhed mangler. Rådgiverne vil bidrage til at gøre rådgivningssystemet mere gennemskueligt og lette iværksætternes køb af rådgivning. Fx ved at anvende en fælles rådgiverbørs, hvor rådgivere og iværksættervirksomheder kan møde hinanden.

Hvis dansk iværksætteri for alvor skal blomstre, kræver det, at flere fokuserer på at omsætte viden og ideer til værdi - med andre ord der er behov for flere entreprenørielle personer. Derfor vil uddannelsessektoren integrere entreprenørskab i uddannelsessystemet og skabe bedre muligheder for de dygtigste iværksætterstuderende. Desuden vil de styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

Kontaktperson: Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen, Anders Hoffmann,
tlf. 35 46 63 86
Fakta

·Topmødet den 16. november var startskuddet på årets store iværksætterkampagne: "MAXIMER Dit Potentiale". Kampagnen har kørt i hele uge 47 med mere end 100 arrangementer for alle dem, der drømmer om at starte virksomhed eller skabe vækst. På Topmødet deltog topfolk fra store virksomheder, rådgiverbranchen, organisationer og uddannelsessektoren.
·Topmødet "MAXIMER Danmarks Potentiale" resulterede i en lang række forslag til initiativer, som deltagerne kan sætte i gang eller gennemføre i det kommende år. Fælles for alle forslagene er, at de er starten på en proces, hvor virksomhederne, rådgiverne, organisationerne, uddannelserne, Væksthusene, de lokale erhvervsservicecentre og Erhvervs- og Byggestyrelsen vil samarbejde om at gøre Danmark til en førende iværksætternation.
·Erhvervs- og Byggestyrelsen vil gå i tæt dialog med parterne og følge op på de aftalte initiativer inden uge 47 i 2010.

Virksomhederne

Repræsentanterne for virksomhederne var enige om, at etablerede virksomheder kan spille en væsentlig rolle for talentfulde iværksættere og vækstvirksomheder, og de vil bakke op om følgende initiativer i 2010:

·Partnerskaber mellem iværksættere og etablerede virksomheder
·Mentorer og bestyrelsesmedlemmer til iværksættervirksomheder
·Gode historier og rollemodeller for studerende og iværksættere
·Udvikling af uddannelsesforløb for iværksætterbestyrelser
·Udvikling af "good board governance"-principper for iværksættere
·Database over bestyrelsesmedlemmer med iværksætterkompetencer
·Innovation College
·Lån en medarbejder
·Skattefradrag for private investorer
·Innovation og iværksætteri i skolen
·Væksthus-certificerede iværksættere
·Styrket sammenhæng mellem erhvervsliv og universiteter
·Bedre rådgivning om IPR

Rådgiverne og Væksthusene

Repræsentanterne for rådgiverne og Væksthusene var enige om, at kompetent rådgivning på rette tidspunkt kan spille en væsentlig rolle for, at nye og mindre virksomheder udfolder deres vækstpotentiale - og de vil bakke op om følgende initiativer i 2010:

·Udvikling og anvendelse af en fælles Rådgiverbørs
·Evaluering af initiativet "Vækst gennem Rådgivning"
·Lette nye og mindre virksomheders adgang til privat rådgivning
·Øget klarhed om rollefordelingen
·Effekten af rådgivning
·International rådgivning

Organisationerne

Repræsentanterne fra organisationerne var enige om, at kendskabet til iværksætternes udfordringer og behov er afgørende for at skabe de optimale rammevilkår, og vil bakke op om følgende initiativer i 2010:

·Fremme spin-offs og intraprenørskab
·Mentorer og bestyrelsesmedlemmer til iværksættervirksomheder
·Skabe øget opmærksomhed om iværksætteri i befolkningen
·Fremme iværksætternes globale perspektiv
·Øget fokus på potentialet for iværksættere i den offentlige efterspørgsel
·Koordineret og videnbaseret organisationsindsats
·Øget inddragelse af iværksætterne
·Netværksmarathon

Uddannelserne

Repræsentanterne for uddannelserne var enige om, at entreprenørskab hos de unge - dvs. de studerendes evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideerne til værdi - er grundlaget for fremtidens vækstiværksættere og skal udvikles gennem hele uddannelsesforløbet, og de vil bakke op om følgende initiativer i 2010:

·Forankre entreprenørskab i uddannelsernes strategier
·Evaluering
·Styrkelse af entreprenørskabskompetencer i undervisningen
·Motivation af studerende til at vælge iværksættervejen
·Målrettet og ambitiøs kampagne for fremme af entreprenørskabskulturen

Relevant information

http://www.ebst.dk


Pressekontakt


Firma

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
2100 København Ø , Danmark

  35 46 66 60

http://www.ebst.dk

Modtag nyheder fra Erhvervs- og Byggestyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire