Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/04-10   -   Pressemeddelelse

Nu åbner Fornyelsesfonden for ansøgninger

Fornyelsesfonden støtter nye forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd og åbner fredag d. 16. april første ansøgningsrunde, hvor der investeres 120 mio. kr. i markedsmodning af grønne løsninger og erhvervsmæssig omstilling i hårdt ramte områder. Fonden fremmer projekter, der hjælper med at omsætte viden og gode ideer til produkter eller serviceydelser, som kan komme hurtigere på markedet

Fornyelsesfondens fokusområder er grønne løsninger og velfærdsløsninger. Samtidig skal fonden understøtte omstilling i hårdt ramte områder. Fondens bestyrelse har netop annonceret den første af en række ansøgningsrunder i år. I alt er der 760 mio. kr. til investeringer over de næste tre år.

Bestyrelsesformand Carsten Bjerg (adm. dir. i Grundfos):

- Vi står over for store udfordringer på velfærdsområdet og klima- og miljøområdet. Nu skal virksomhederne for alvor bruge udfordringerne som et springbræt for nye forretningsmuligheder, der gavner erhvervslivet og samtidig forbedrer vores klima og vores velfærd.

- De første ansøgninger, vi tager imod, skal handle om erhvervsmæssig omstilling og om markedsmodning af grønne løsninger - det kan fx være nyudviklede produkter inden for energi-, klima-, miljø- eller affaldsområdet, som har brug for tilskud for at komme hurtigere ud på markedet.

- Fornyelsesfonden er i en enestående position til at bidrage til skabe ny beskæftigelse, vækst og eksport, når vi satser målrettet på grønne løsninger og velfærdsområdet, fordi fonden som den første også introducerer tilskud til markedsmodning af produkter og serviceydelser.

Læs yderligere om Fornyelsesfonden på www.fornyelsesfonden.dk samt i nedenstående faktaark.

Fakta

Formålet med fonden

* Fonden skal understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, herunder have særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

* Fonden skal forbedre rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte den stigende globale efterspørgsel efter grønne løsninger, som bl.a. klimaudfordringerne medfører, og få del i dette nye marked.

* Fonden skal styrke udvikling og markedsmodning af nye offentlig-private velfærdsløsninger med henblik på at udnytte de erhvervsmæssige muligheder til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

* Fonden skal endvidere styrke erhvervsmæssig omstilling i hårdt ramte områder.


Fondens fokusområder

Fornyelsesfonden tilføres i alt 760 mio. kr. i perioden 2010-2012. Den praktiske udmøntning af midlerne vil ske inden for tre hovedområder:

Grønne løsninger- dækker over produkter, serviceydelser og processer, der direkte eller indirekte virker energibesparende, reducerer miljøbelastningen eller afhjælper miljøproblemer. Der kan eksempelvis være tale om løsninger på energi-, klima-, miljø-, affalds og fødevareområdet.

Velfærdsløsninger- dækker over løsninger, som øger kvaliteten, effektiviteten eller brugertilfredsheden af den offentlige service. Velfærdsløsninger kan både dække over nye produkter, fx et nyt hjælpemiddel i plejesektoren, eller en ny service, fx et it-system til et sammenhængende patientforløb.

Omstilling i hårdt ramte områder - dækker over tiltag, som skaber vækst og nye arbejdspladser i geografiske områder, hvor beskæftigelsen lider som følge af den økonomiske krise.


Ansøgningsrunder

Ansøgninger til Fornyelsesfondens midler kan ske i en række ansøgningsrunder, der relaterer sig til fondens forskellige indsatsområder. Ansøgningsrunderne annonceres løbende igennem 2010-2012.

Fornyelsesfonden har netop i april åbnet for ansøgninger omhandlende to af fondens temaer; markedsmodning af grønne løsninger og omstilling i hårdt ramte områder i Danmark.

Såvel private virksomheder som offentlige institutioner kan ansøge om midler fra fonden.

Læs mere om ansøgningsrunderne og de praktiske krav til ansøgninger på http://www.fornyelsesfonden.dk/ansoegning. Her kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev fra Fornyelsesfonden, så du altid holdes orienteret, når nye ansøgningsrunder starter.


Behovet for fonden

Fornyelsesfonden er etableret på baggrund af:

Den økonomiske afmatning: Krisen, som har ramt Danmark og resten af verden, er det kraftigste tilbageslag i adskillige årtier. Ledigheden er steget, og mange af de arbejdspladser, der nedlægges under den økonomiske afmatning, kan ikke forventes at komme igen, når økonomien vender.

Lavvækst i produktiviteten og behov for innovation:Oven i den aktuelle krise har Danmark den udfordring, at produktivitetsvæksten siden midten af 1990'erne har været blandt de laveste i OECD-området. Danmark er samtidig faldet ned af ranglisten over de mest innovative lande i verden de seneste år.

Stigende velfærdsmæssige udfordringer: De kommende årtier står Danmark som resten af den vestlige verden overfor store udfordringer på velfærdsområdet. Bl.a. medfører den demografiske udvikling, at statens velfærdsudgifter stiger, samtidig med at finansieringsgrundlaget falder. Hertil kommer, at befolkningens kvalitetskrav til velfærdsydelser stiger.

Stigende fokus på klima og miljø: Også på klima- og miljøområdet er de samfundsmæssige udfordringer store de kommende årtier. Globalt og nationalt har man bl.a. sat mål for at reducere miljøbelastningen og udledningen af drivhusgasser.


Den politiske baggrund

* Etableringen af Fornyelsesfonden er et resultat af politiske forhandlinger i efteråret 2009 om fordelingen af globaliseringsmidlerne til innovation og iværksætteri mv. i 2010-2012.

* Aftalen er et bredt forlig mellem regeringen (Venstre og Konservative) og et bredt politisk flertal (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre).

* Loven om fonden blev vedtaget d. 26. januar 2010 af samtlige partier i Folketinget (L 113).


Bestyrelsesmedlemmer

- Carsten Bjerg (adm. dir., Grundfos) formand

- Birgit W. Nørgaard, (tidl. adm. dir., Carl Bro Gruppen)

- Lars Monrad-Gylling (adm. dir., KMD)

- Vinni Breuning, (direktør, Hamlet)

- Claus Jensen (næstformand i Dansk Metal)

- Annette Hartvig Larsen (adm. dir., Aarstiderne)

- Gregers Kronborg (General Partner, Northzone Ventures)

- Allan Næs Gjerding (VP Vestas, tidl. dekan ved Aalborg Universitet)

Fornyelsesfondens samspil med andre fonde
Fondens indsats skal ses i sammenhæng med den forsknings- og udviklingsindsats, der er igangsat på det grønne område (EUDP og GUDP) og i fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT fonden) på velfærdsområdet. Fornyelsesfonden vil arbejde for at sikre et naturligt flow gennem værdikæden fra idé til marked gennem koordinering med øvrige programmer og fonde. I forbindelse med omstillingsindsatsen skal fonden spille sammen med bl.a. EU's strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sekretariat for Fornyelsesfonden

Fornyelsesfonden administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor sekretariatet har til huse. Økonomi- og erhvervsministeren har udpeget bestyrelsen, som er den øverste besluttende myndighed for fonden.


Relevant information

http://www.ebst.dk


Pressekontakt


Firma

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
2100 København Ø , Danmark

  35 46 66 60

http://www.ebst.dk

Modtag nyheder fra Erhvervs- og Byggestyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire