Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/05-16   -   Pressemeddelelse

Erhvervs- og vækstministeren nedsætter vækstteam for Det Blå Danmark

Danmark i vækst: Erhvervs- og vækstministeren lancerer i dag et nyt vækstteam, som skal fremtidssikre Det Blå Danmarks konkurrenceevne frem mod 2025.

Det Blå Danmark står for knap 25 pct. af den samlede danske eksport, og beskæftiger direkte og indirekte knap 102.000 personer. Det Blå Danmark opererer samtidig på et globalt marked, der er præget af benhård international konkurrence og stor usikkerhed.

Samtidig døjer erhvervet fortsat med efterveerne af den økonomiske krise. Derfor vil regeringen styrke Det Blå Danmarks internationale konkurrenceevne, så Danmark også i fremtiden er en stærk maritim nation. Første skridt er nedsættelsen af et nyt vækstteam for Det Blå Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:
"Det Blå Danmark er med til at skabe beskæftigelse i hele landet. Danmark er en stærk international spiller på det maritime område, hvor danske virksomheder er blandt de førende i verden. Men konkurrencen intensiveres, oliepris og fragtrater ligger lavt, og krisen i skibsfarten kan aflæses direkte på de danske eksporttal. Det er derfor vigtigt at vi ruster os til at stå distancen internationalt - også på lang sigt."

"Det er et centralt ben i regeringens projekt om et Danmark i Vækst, at vi får endnu mere ud af vores styrkepositioner i den nye globale økonomi. For eksempel giver digitaliseringen nye muligheder, som både erhverv og myndigheder skal gribe, ligesom der er stort potentiale for danske virksomheder i udbredelsen af højteknologiske og energieffektive løsninger. Vi skal fremme investeringer i Danmark, og der skal ses på hvorledes de maritime klynger kan udvikles, f.eks. med havnene som omdrejningspunkt."

Vækstteamet for Det Blå Danmark skal belyse udfordringer og barrierer for vækst i Det Blå Danmark samt udarbejde konkrete anbefalinger til fremtidsrettede vækstvilkår. Arbejdet påbegyndes i juni 2016, og vækstteamet forventes at aflægge rapport senest i 1. kvartal 2017.

Formanden for vækstteamet bliver Jesper Lok, der bl.a. er bestyrelsesformand i ESVAGT og J. Lauritzen.

Jesper Lok:
"Det Blå Danmark har spillet en væsentlig rolle for Danmark og på det globale marked i mere end 100 år. Jeg glæder mig til, sammen med en række nøglespillere fra de maritime erhverv at sikre, at Danmark fortsat kan ligge i front, så vi også fremadrettet kan skabe gode job- og karrieremuligheder og bidrage til økonomisk vækst."

Medlemmerne af vækstteamet er:
- Jesper Lok (formand)
- Michael Skov, adm. direktør, Hafnia Tankers og bestyrelsesmedlem i Danmarks Rederiforening
- Thomas Knudsen, adm. direktør, MAN Diesel & Turbo og formand for Danske Maritime
- Ole Ingrisch, havnedirektør, Esbjerg Havn og bestyrelsesformand for Danske Havne
- Christina Ørskov, adm. direktør, Orskov Group
- Jens Frederik Hansen, adm. direktør, A2SEA
- Mette Sanne Hansen, centerleder, Maritime DTU
- Christina Grumstrup Sørensen, senior partner, Copenhagen infrastructure partners
- Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden, medlem af Danmarks Vækstråd mv.
- Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen

Anbefalingerne fra vækstteamet vil danne grundlag for regeringens kommende vækststrategi for Det Blå Danmark.

Pressekontakt

Sara Ringgaard Price
Presserådgiver
  91 39 94 07

Firma

Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K, Danmark

  33 92 31 66
  33 92 31 66

http://www.evm.dk/

Modtag nyheder fra Erhvervsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire