Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/12-16   -   Pressemeddelelse

10 mio. kr. til turismeprojekter i landdistrikterne

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har givet tilsagn til 30 turismeprojekter i landdistrikterne for samlet 10,3 mio. kr.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Turisme bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i alle dele af Danmark. Med de 10,3 mio. kr. ønsker regeringen og aftaleparterne bag planlovsaftalen at løfte udviklingen af turismen i landdistrikterne, så vi får skabt bedre turistoplevelser. Initiativet er en del af en samlet national turismestrategi, hvor vi ønsker at tiltrække flere turister til Danmark og udnytte de vækstpotentialer Danmark og landdistrikterne har."

Flere projekter har fokus på mindre aktører, som skal give turisterne et bredere udbud af oplevelser. Tematisk går projekterne på blandt andet cykel- og outdoorturisme, gastroturisme, kulturturisme, tilbud til personer med funktionsnedsættelser, temaevents og strategisk destinationsudvikling.

En del af turismeprojekterne bygger på samarbejde mellem forskellige turismeaktører, der i fællesskab vil løfte lokale potentialer og igangsætte en fælles markedsføring - fx et projekt, der vil udvikle en turismeklynge omkring lokale kalkgruber og flagermus ved Viborg.

Tilsagnene er en udmøntning af aftalen mellem den tidligere regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om modernisering af planloven den 9. juni 2016, hvor en delaftale handlede om turisme i landdistrikterne. Her blev der afsat 10 mio. kr.

Erhvervsministeren har samtidig givet tilsagn om støtte for samlet 2,6 mio. kr. til 13 projekter på de danske småøer. Flere af disse projekter har også fokus på turisme.

Pressekontakt

Henrik Steen Jensen
  35 29 12 86

Firma

Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K, Danmark

  33 92 31 66
  33 92 31 66

http://www.evm.dk/

Modtag nyheder fra Erhvervsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire