Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/05-17   -   Pressemeddelelse

Digitalt Vækstpanel afleverer 33 ambitiøse anbefalinger til regeringen

Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Digitalt Vækstpa-nel, hvor koncernchef for Danfoss A/S Niels B. Christiansen er formand. Digitalt Vækstpanel har en vision om, at Danmark skal være en digital frontløber, der er hurtigst og bedst til at udnytte og skabe gevinsterne ved digitalisering.

Danmark har været et af de mest digitaliserede samfund i verden i en årrække, og vi har dermed et godt udgangspunkt. Men andre lande rykker kraftigt på den digitale dagsorden, og før vi får set os om, risikerer vi at blive overhalet indenom af flere andre lande.

Derfor afleverer Digitalt Vækstpanel 33 anbefalinger til regeringen inden for fire områder:

1. Digitale kompetencer til alle, hvor panelet bl.a. anbefaler, at informatik bør indføres som obligatorisk fag i folkeskolen, og at optaget på "STEM-uddannelser" bør øges.
2. Attraktivt digitalt vækstmiljø, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør etableres en internationalt førende hub inden for internet-of-things, kunstig intelligens og Big data.
3. Proaktive rammer for digitalisering, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør udvikles og implementeres et smidigt reguleringskoncept for nye digitale teknologier, produkter og forretningsmodeller.
4. Digital ansvarlighed og begejstring, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør skabes et vedholdende fokus på digitalisering gennem et årligt digitaliserings-topmøde og køreplan for relevante ministeriers arbejde med digitalisering.

Formand for Digitalt Vækstpanel Niels B. Christiansen:

"Den digitale transformation er i fuld gang, og vi har et godt udgangspunkt i Danmark for at gribe mulighederne og udnytte vores digitale styrkepositioner. Men det kræver, at vi er proaktive, for hvis vi ikke handler hurtigt nok, risikerer vi at miste arbejdspladser og konkurrenceevne. Anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel favner bredt og udstikker en ambitiøs kurs for at udvikle og styrke Danmark som en digital frontløber til gavn for det danske samfund og alle danskere."

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Jeg deler Digitalt Vækstpanels ambitionsniveau om, at Danmark skal være en digital frontløber, som er blandt de hurtigste og dygtigste til at tage ny teknologi til os, og hvor vi samtidigt får alle danskere med. Nu er det regeringens tur til at gøre panelets vision til virkelighed. Derfor vil vi til efteråret lancere en samlet regeringsstrategi for Danmarks digitale vækst på baggrund af panelets anbefalinger."

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind:

"Den digitale fremtid rummer mange muligheder, som vi skal være klar til at gribe. Vi skal være den mest teknologiparate befolkning med højt vidensniveau og stor fleksibilitet, så vi bedst kan gribe mulighederne. Her spiller et uddannelsessystem og forskning i verdensklasse en helt central rolle. Digitalt Vækstpanels anbefalinger er et vigtigt indspark i arbejdet med at fastholde os i den digitale front, og jeg glæder mig til at se nærmere på dem."

Pressekontakt

René Gyldensten
Pressechef
  91 33 70 15

Firma

Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K, Danmark

  33 92 31 66
  33 92 31 66

http://www.evm.dk/

Modtag nyheder fra Erhvervsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire