Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/06-17   -   Pressemeddelelse

IMO sætter kikkerten på autonome skibe

IMO´s søsikkerhedskomité vil nu starte arbejdet med at sætte nye rammer for international regulering af sikker sejlads med autonome skibe.

Danmark har sammen med en række lande taget initiativ til at sætte autonome skibe på dagsordenen i IMO.

FN's søfartsorganisation, IMO, følger forslaget og sætter nu gang i arbejdet med i første omgang at kortlægge, hvordan de eksisterende internationale regler kan anvendes sammen med autonome skibe og de maritime teknologier. Teknologier som er i hastig udvikling.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Fra dansk side ønsker vi, at den internationale regulering er på forkant med den teknologiske udvikling, ikke mindst så ny teknologi kan medvirke til at styrke sikkerheden til søs. Det er vigtigt, at vi også fra offentlig side har fokus på at tilskynde innovation og udvikling inden for søfarten og særligt initiativer, som fremmer digitalisering og automatisering.

Indsatsen i IMO viser, at vi er i front med hensyn til at sikre internationale rammevilkår, der giver det Blå Danmark mulighed for bedst muligt at udnytte sin globale styrkeposition inden for udviklingen og anvendelsen af nye, innovative løsninger."

Forslaget om at sætte autonome skibe på dagsorden i IMO er blevet fremsat af Danmark, Estland, Finland, Japan, Holland, Norge, Sydkorea, England og USA i fællesskab. Det gav anledning til en længere drøftelse, som viste, at der fortsat er mange sikkerhedsmæssige og juridiske udeståender at få afdækket i forhold til autonome skibe. På trods af en del bekymringer var der dog meget bred enighed om, at IMO er nødt til at gå i gang med arbejdet nu. Der var også enighed om, at IMO skal have for øje, hvordan udviklingen vil påvirke de søfarende.

I tillæg til selve mødet holdt Danmark også en præsentation, hvor repræsentanter fra Mærsk og DTU præsenterede deres konkrete arbejde med autonome skibe.

Også i Danmark har Søfartsstyrelsen taget initiativ på området og er bl.a. på vej med en undersøgelse af den maritime regulering, der vil blive påvirket af autonome skibe.

Pressekontakt

Sara Ringgaard Price
Presserådgiver
  91 39 94 07

Firma

Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K, Danmark

  33 92 31 66
  33 92 31 66

http://www.evm.dk/

Modtag nyheder fra Erhvervsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire