Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/11-14   -   Pressemeddelelse

Minister i dialog: Fællesskab som værdiskaber i byudviklingen

Minister for by, bolig og landistrikter Carsten Hansen møder på torsdag bygherrerne til dialog om, hvordan fremtidens byer skabes med plads til alle. Mødet afslutter ministerens dialog med danskerne om rapporten 'Fællesskaber i forandring' fra tænketanken 'Byen 2025'.

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen inviterer i samarbejde med Byggesocietetet bygherrer og andre med interesse for byudvikling til ministerens afsluttende møde i den debat og idéudveksling, som han siden foråret har gennemført, med fokus på, hvordan vi gør fællesskabet til en værdiskaber i byudviklingen.

Mødet med overskriften 'Fællesskab som værdiskaber i byudviklingen' finder sted torsdag den 20. november 2014 kl. 15-17 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Tilmelding til mødet sker gennem Estate Media. Deltagelse er gratis.

- Det er en fælles opgave, at vi får byer, der giver plads til alle, og hvor modsætninger mødes. Det er grundlaget for en levende by, men også for den sammenhængskraft, vi har i samfundet. Derfor bad jeg sidste år Tænkentanken 2025 om at give bud på, hvordan vi bevarer fællesskabet i byerne. En af de centrale anbefalinger var, at kommunerne skal have bedre muligheder for at blande boligområderne. Det har også været et stort ønske fra især Københavns Kommune, og det ønske opfylder regeringen, SF og Enhedslisten med finanslovsaftalen. Både med mulighed for fremover at kræve op til 25 procent almene boliger i lokalplaner for nye boligområder, men også med en lånepulje på 500 millioner kr., så de store kommuner kan støtte byggeri af almene boliger i de områder, der allerede er ved at blive udbygget , siger Carsten Hansen.

Baggrunden for møderækken er de anbefalinger, som ministerens bypolitiske tænketank, Byen 2025, kom med tidligere i år.

Visionerne og anbefalingerne fra tænketanken kan læses i rapporten 'Fællesskaber i forandring'. Rapporten indeholder 13 forslag, der skal modvirke, at danske byer bliver mere socialt opdelt.

Baggrunden er blandt andet en analyse af befolkningsopdelingen, der viser, at skellene i økonomiske, sociale og etniske grupper i de fire største danske byområder i Danmark, Hovedsstadsområdet, Odense, Aarhus og Aalborg er øget, ikke mindst omkring København.

Ved debatmødet indleder by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen dagen med sit syn på sagen samt fortæller om det videre arbejde med tænketankens anbefalinger. Formanden for tænketanken, Claus Bech-Danielsen, uddyber herefter et udvalg af tænketankens anbefalinger samt baggrunden for dem.

Brian Abildgaard, Adm. Direktør i Ny Valby, vil fortælle om udviklingen af Grønttorvet i Valby, hvor omdannelsen af det gamle industrikvarter til nyt boligområde er i gang. Fællesskabet tænkes i byudviklingen fra begyndelsen og området præges i de kommende år af midlertidige projekter, der skal sikre en spændende, fælles og attraktiv bydel.

Rolf Andersson, byggedirektør i KAB og medlem af tænketanken, vil holde oplæg om, hvad den almene boligsektor gør for at få fællesområderne i gang, og hvad der stilles op, når fællesskabet udebliver på trods af understøttende tiltag og investeringer.

Som sidste oplægsholder vil Tina Saabye, stadsarkitekt i Københavns Kommune og medlem af tænketanken, fortælle om værdien af et godt samarbejde mellem kommune og bygherrer. Et samarbejde, der kan være udfordrende, men er vigtigt, når der skal skabes sammenhæng i byen.

Tilmelding
Pressen inviteres også til at deltage i mødet. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding, da deltagerantallet er begrænset og registrering derfor nødvendig. Tilmeld dig til Estate Medias konferencekoordinator Pia Sørensen på mail sorensen@estatemedia.dk

Pressekontakt

Pia Sørensen
Konferencekoordinator
  31 31 3251

Firma

Estate Media
Stengade 83
3000 Helsingør, Danmark

  +45 69 90 24 52
  +45 27 51 17 76

http://www.estatemedia.dk

Modtag nyheder fra Estate Media på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire