Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/11-02   -   Pressemeddelelse

Hvem skal være overdommer? Og hvordan?

"FDIH er positive overfor den voksende dialog på området, og det er dejligt at se ombudsmanden på banen, selvom der stadig er lang vej", siger direktøren for FDIH, Hans Henrik Agger, som en reaktion på forbrugerombudsmandens fælles nordiske udspil.

Selvregulering og dialog har hidtil været vejen frem i Internetbranchen

For at udbrede brugen af Internettet som handelskanal har branchens organisationer (både erhvervs- og forbrugerorganisationer) og relevante myndigheder nu i snart 5 år samarbejdet om at sætte rammer og vilkår for net-handel. "Der er søsat en række vellykkede initiativer, som har skabt større viden og kompetence inden for emneområdet. Både hos forbrugere og erhvervsdrivende. Det har ført til at væsentlige barrierer for e-handel - som manglende tryghed - er blevet mindsket" udtaler Hans Henrik Agger.

"Det er selvfølgelig positivt, at Forbrugerombudsmanden viser interesse for e-handel, og han skal være velkommen, såfremt han samarbejder på branchens præmisser", siger Hans Henrik Agger. Forbrugerombudsmanden har indkaldt en række organisationer herunder FDIH til en orientering og drøftelse af standpunktet. Mødet finder sted 19. november 2002, og der vil FDIH fremlægge sine holdninger til standpunktet.

For stramme krav bremser nethandel

"Forbrugerombudsmandens standpunkt indeholder en række krav, som gør det ganske vanskelligt for de net-handlende at indrette deres butikker brugervenligt og indbydende. Det har konsekvenser for salget. Blandt andet skal der ændres på kravene til teknikken, når det gælder net-handel" udtaler Hans Henrik Agger.

Ulogisk "modstand" mod e-mærket
Af Standpunktet fremgår desuden at e-mærkningsordningen kun må kalde sig en sådan, hvis forbrugeren sikres en bedre retlig beskyttelse end lovgivningen - og såfremt der til mærkningsordningen knytter sig en løbende kontrol af de net-butikker, der er tilsluttet ordningen. "Det er meget uheldigt", beklager Hans Henrik Agger.

FDIH anser e-mærket som endnu et godt eksempel på et vellykket samarbejde mellem branche og myndigheder. Det er givet, at e-mærket som andre ordninger skal i gang først, før man kan bedømme virkningen. Den skepsis Forbrugerombudsmanden lægger for dagen er ukonstruktiv og skadelig for samarbejdet.

Egenhændige juridiske fortolkninger fra
Forbrugerombudsmanden skaber uklarhed

Når Forbrugerombudsmanden med standpunktet til handel og markedsføring på nettet påbegynder juridisk kontrol af en lang række websites med henblik på at "udstille" de ikke-godkendte websites i en online karakterbog, er det efter FDIH´s opfattelse en uhensigtsmæssig måde at komme i dialog med branchen på. Den positive interesse for området burde efter FDIH´s mening udmønte sig i at Forbrugerombudsmanden blev en del af det samarbejde, der gennemføres i branchen for at højne standarden.

Branchen kan selv
"Faktisk har vi allerede set flere eksempler på at branchen faktisk godt kan selv. AOL, Amazon og Yahoo har droppet rullegardinreklamerne, fordi brugerne var utilfredse med dem - og sure kunder samler ikke engang online forretninger på", afslutter Hans Henrik Agger.

Relevant information

http://www.fdih.net


Pressekontakt


Firma

FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel
Børsen
1217 København K, Danmark

  77 25 56 01
  20 96 56 67

http://www.fdih.net

Modtag nyheder fra FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire