Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/11-04   -   Pressemeddelelse

Den digitale fremtid er nutid

DET DIGITALE DANMARK: Den digitale infrastruktur er allerede en realitet, og mange virksomheder, borgere, forvaltninger og skoler er i dag meget afhængige af den. Men hvis målet om gøre Danmark til en af de førende IT-nationer, så skal der investeres målrettet i sikkerhed og udbredelse, mener Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH).

Den digitale fremtid

Den digitale infrastruktur omfatter i dag basale tjenester som pengetransaktioner, e-post og elektronisk filtransport, som er meget vigtige dele af vores hverdag. I forhold til fremtidige tjenester, er det kun fantasien, som sætter grænserne. Allerede i dag ses konturerne til nye interaktive tjenester som fx telemedicin, rejser, interaktiv TV, demokrati, uddannelse, redningstjenester og underholdning.

Sikkerheden

FDIH's direktør, Morten Kamper, pointerer dog, at det er afgørende for digitaliseringsudviklingen, at borgere og virksomheder har adgang og tillid til den digitale infrastruktur. Derfor bliver sikkerheden og udbredelsen to helt basale forudsætninger for den digitale udvikling:

- Udbredelsen af den digitale udvikling er et samarbejde mellem udbyderne af digitale tjenester og brugerne af dem. Hvis udbyderne ikke formår at skabe tjenester med et højt sikkerhedsniveau, så vil virksomhederne forståeligt nok ikke digitalisere deres nuværende forretningsgange. Omvendt har virksomheder også et ansvar for at bakke op om de digitale tjenester, som vitterligt har et højt sikkerhedsniveau, hvis vi skal fortsætte det positive digitaliseringsarbejde, som vi har i Danmark, fortæller Morten Kamper.

Udbredelsen

Det er en gammelkendt problematik, at der er en skævvridning mellem land og by, fordi landdistrikterne ikke har samme adgang til den trafikale infrastruktur, viden og service. For eksempel har en virksomhed i provinsen ikke de samme forudsætninger for at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft, som en virksomhed i hovedstadsområdet. Men med den digitale infrastruktur får virksomheder i provinsen mulighed for at indgå i forskningsbaserede samarbejder med fx universiteter eller enkeltpersoner. Dette kan være med til at fremtidssikre innovationen og effektiviteten i virksomheder, som før havde lave produktionsomkostninger som det primære konkurrenceparameter.

- Det er meget vigtigt for vækstudviklingen i Danmark, at teknologi og viden ikke bliver koncentreret omkring de store byer. Det vil blot øge skævvridningen mellem land og by, hvis vi ikke formår at få landdistrikterne dækket ind under den digitale infrastruktur, fortæller Morten Kamper.

Den digitale forankring

FDIH påpeger, at det er vigtigt at fastholde målene for udviklingen af den digitale infrastruktur: Det er ikke teknologien for teknologiens skyld, men en måde at effektivisere arbejdsgangene i private og offentlige virksomheder, samt øge serviceniveauet generelt i samfundet. Det er derfor vigtigt, at alle berørte parter engagerer sig i den digitale infrastruktur, så den forankres så tæt på de problemstillinger og behov, som borgere, virksomheder og offentlige instanser oplever.

Relevant information

http://www.fdih.net


Pressekontakt


Firma

FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel
Børsen
1217 København K, Danmark

  77 25 56 01
  20 96 56 67

http://www.fdih.net

Modtag nyheder fra FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire