Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/06-05   -   Pressemeddelelse

FDIH: softwarepatenter må ikke hindre interoperabilitet

FDIH har med stor interesse fulgt debatten om softwarepatenter.

Debatten handler om vedtagelse og implementering af det såkaldte CII-direktivforslag om computerimplementerede opfindelser (ofte kaldet softwarepatenter), som EU-kommissionen fremlagde i 2002 og som siden har været gennem flere revideringer.

Diskussionen har fokuseret meget på softwareselskaber muligheder for at tage patenter og hvilken betydning patenter har for selskabernes konkurrenceevne. Direktivudkastet er langt hen ad vejen en præcisering af gældende praksis.

Software er som udgangspunkt undtaget fra at kunne patenteres i Danmark og under nugældende European Patent Convention. Denne undtagelse administreres snævert, i lighed med andre undtagelser. Der er derfor opstået en praksis hos de europæiske patentmyndigheder, som muliggør, at såkaldte computerimplementerede opfindelser, dvs. programmer, der eksekveres i forbindelse med et eller andet, og som har en "teknisk effekt", kan patenteres. Den type opfindelser indgår primært i forbindelse med produkter som mobiltelefoner, TV, DVD-afspillere, bilelektronik, hvidevarer, PC´er, medicinske instrumenter og digitalkameraer.

Efter CII-direktivforslaget skal ren software, algoritmer eller forretningsmodeller fortsat ikke kunne patenteres, mens computerimplementerede opfindelser fortsat godt kan patenteres. Direktivforslagets formål er at harmonisere området indenfor EU på en måde, der godkender den praksis, der er udviklet på området. Der er altså ikke tale om at indføre patenter på software. Der er heller ikke tale om at indføre "business method" patenter, som i USA. FDIH ønsker ikke at "business method" patenter indføres i Europa.

FDIH hilser med tilfredshed at ITB og ITEK har fundet sammen om en fælles holdning til direktivforslaget, der betoner behovet for interoperabilitet. Uanset holdning til softwarepatenter er FDIHs holdning, at interoperabilitet er afgørende. Det er af stor betydning for innovation at IT-systemer kan tale sammen og udveksle data. Dette må patenter ikke forhindre. FDIH støtter enhver bestræbelse der sikrer interoperabilitet og derved fremmer konkurrence og innovation indenfor udvikling af løsninger til IT og ebusiness.

Endvidere går FDIH principielt ind for at lovgivningen på dette område harmoniseres, fordi særlovgivning medfører unødige ekstraomkostninger

Endelig støtter FDIH, at små og mellemstore virksomheder - uanset om software kan patenteres eller ej - får mulighed for bedre at kunne agere i en verden med patenter af forskellig karakter. Det kan f.eks. ske ved etablering af en fælles europæisk patentordning og ved etablering af en retshjælpsordning, der muliggør, at små og mellemstore virksomheder kan forsvare sine patenter og forsvare sig mod andres patentkrav.

FDIH er en forening der arbejder for at fremme den forretningsmæssige anvendelse af digitale løsninger.

Relevant information

http://www.fdih.net


Pressekontakt


Firma

FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel
Børsen
1217 København K, Danmark

  77 25 56 01
  20 96 56 67

http://www.fdih.net

Modtag nyheder fra FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire