Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/05-02   -   Pressemeddelelse

FDIH-holdning: Ophævelse af betalingskortslovens §14 skal være betinget af chip og digital signatur

Baggrund:

Det blev muligt at betale med Dankortet på Internettet i 1999. Samtidig blev betalingskortpanelet nedsat med den hovedopgave at vurdere, om der samlet set var etableret en reel og fri konkurrence på betalingskortmarkedet. I så fald skulle bankerne fremover have mulighed for at tage betaling for denne ydelse. Rent teknisk ville dette betyde, at § 14 i betalingskortsloven skulle ophæves.

FDIH foreslår nu i forbindelse med afslutningen af arbejdet og Konkurrencestyrelsens fremlagte rapport, at en betinget ophævelse af §14 bliver afprøvet. Det betingede vil ligge i, at bankerne får lov til at opkræve gebyr fra betalingskortmodtagere på kort baseret på ny Dankort teknologi. Hermed menes bl.a. chipteknologi med digital signatur og andre services.

En ophævelse af §14 må imidlertid forudsætte:
· at ophævelsen kobles til en udrulning af ny teknologi, herunder chipteknologi med digital signatur.
· at konkurrencemyndigheder pålægges en særlig pligt til løbende at undersøge konkurrenceforholdene på betalingssystem-området.
· at den finansielle sektors udrulning af digitale signaturer sker på grundlag af åbne standarder, således at der vil være reel valgfrihed hos brugere.
· at den digitale signatur struktureres således, at hensyn til privacy og brugerens ret til reel kontrol over sine data beskyttes.

FDIH har denne holdning fordi :
1. FDIH har altid ment, at §14 skulle ophæves, når der tegnede til reel konkurrence. En ophævelse er en forudsætning for en markedsdrevet udvikling af tidssvarende betalingsteknologier og adgangen til et varieret udbud har højst mulig prioritet.
2. Konkurrencestyrelsen konkluderer, at rammerne for konkurrence nu er bragt i orden. FDIH kan ikke pege på yderligere forhold, der bør bringes i orden forud før en evt. senere ophævelse vil kunne finde sted.
3. Samtidig tegner det seneste års udvikling på mikro-betalingsområdet til, at der sker en positiv udvikling på de dele af betalingsinfrastruktur-området som er konkurrencepræget. Her finder nye aktører vej ind på markedet og foreløbigt to konsortier markedsfører konkurrerende løsninger til fordel for kunderne.
4. Sammenfattende er det ikke til at se, at forholdene bliver bedre end de er nu og uden en ophævelse af §14 bliver der helt sikkert ikke konkurrence. Liberaliserer vi ikke, bremser vi udviklingen (Dankortsystemet fremstår stort set uændret på gennem næste 20 år) og man risikerer at Dankortsystemet fra at have været "state of the art" bliver en ny Minitel case.
5. Samtidig er den løftestang Dankortet kan udgøre for en omfattende national udrulning af digital signatur og andre chip-kortbaserede services så attraktiv at det bør forsøges. Det er en mulighed for at bringe Danmark og FDIH's medlemmer helt i front på dette område.

Evt. spørgsmål stilles til Gert Birnbacher på 40 17 22 42

Relevant information

http://www.fdih.dk


Pressekontakt


Firma

FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel
Børsen
1217 København K, Danmark

  77 25 56 01
  20 96 56 67

http://www.fdih.net

Modtag nyheder fra FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire