Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/10-04   -   Pressemeddelelse

Regeringen vil forøge straf for fejl

Det er helt åbenlyst urimeligt at personer på grund af glemsomhed eller fejl skal straffes på lige fod med personer, der bevidst snyder, siger formanden for Forbundet Kommunikation og Sprog, Birgitte Jensen.

Det er regeringen der vil forøge straffen for de ledige, som træffes i arbejde ved kontrolbesøg fra Arbejdsdi-rektoratet. Men også de ledige der uagtsomt har givet forkerte oplysninger på dagpengekortet vil regeringen straffe hårdere fremover.


Uagtsomhed, som for eksempel glemsomhed, forkert udfyldelse af dagpengekortet eller et kryds i et forkert felt vil fremover blive straffet med fra nu 20 eller 37 timer og helt op til 74 timer.

- Så er regeringen gået for vidt. I forvejen skal de ledige betale de uberettigede dagpenge tilbage og modtager en karantæne på op til 37 timer. Og det må vist være nok, siger Birgitte Jensen.

- Dernæst synes jeg det er et meget uheldigt signal at sende hvis man anvender aktivering som straf. Aktivering er ikke et strafferedskab, men et tilbud. I stedet for straksaktivering burde de ledige hellere få tilbudt et normalt arbejde, slutter Birgitte Jensen der er enig i at personer der bevidst snyder skal straffes.

Straffen for bevidst at have givet forkerte oplysninger på dagpengekortet til a-kassen vil betyde straksaktive-ring og en mindstekarantæne på 74 timer mod før 37 timer, skriver A-kassernes Samvirke.


Relevant information

http://www.esf.dk


Pressekontakt


Firma

Forbundet Kommunikation og Sprog
Skindergade 45-47
1019 København K, Danmark

  3348 8955

http://www.kommunikationogsprog.dk

Modtag nyheder fra Forbundet Kommunikation og Sprog på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire