Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/09-11   -   Pressemeddelelse

Forældre-nøgle gør teenagere til sikrere bilister

Ford MyKey giver forældre kontrol over unge billisters kørsel og reducerer risici for ulykker

Unge bilister fylder mere i ulykkestatistikkerne end ældre bilister. Det er baggrunden for, at Ford næste år introducerer Ford MyKey i Europa. Den elektroniske nøgle fungerer som en spærre, der kan få teenage-bilister til at køre mere sikkert og driftsøkonomisk samt øge brugen af sikkerhedssele. Maksimal kørselshastighed og volumenbegrænsning på audio-anlægget er blandt de muligheder, som Ford MyKey åbner.

Ford Motor Company introducerer sin eksklusive MyKey-teknologi i Europa i 2012 som en støtte til forældre, der ønsker at øge sikkerheden for deres bilkørende teenagebørn.

Systemet, som allerede er en succes i USA, vil blive standardudstyr på udvalgte Ford-modeller i Europa fra begyndelsen af næste år.

MyKey giver mulighed for at programmere en speciel nøgle, som begrænser bilens tophastighed og volumen på audio-anlæget. MyKey ansporer til brug af sikkerhedssele, giver tidligt varsel om lavt tank-niveau og kan programmeres til at afgive lydsignaler ved hastigheder mellem 70-100 km/t.

-MyKey tilfører en ny dimension til trafiksikkerhed ved at opmuntre til mere sikker kørsel. Den begrænser mulighederne for at løbe unødige risici, uanset alder eller erfaring, siger systemarkitekt hos Ford, Peter Patzelt og tilføjer at MyKey kan give bekymrede forældre sjælefred, når de overlader bilnøglerne til deres teenage-børn.

Ifølge en undersøgelse, gennemført af Opinion Matters for Ford, har MyKey stor appeal til forældre. Over halvdelen af de adspurgte, som var positivt interesserede i MyKey, svarede, at de oftere vil lade deres teenagebørn låne bilen, hvis den er udstyret med den nye teknologi.

Undersøgelser viser, at europæiske bilister under 25 år, rent statistisk, har tre gange så høj risiko for at blive involveret i en alvorlig ulykke end ældre bilister. I årene mellem 1998 og 2008 omkom mere end 58.000 unge bilister på de europæiske veje.

-Uerfarne bilister kommer oftere galt af sted, så jo mere vi kan gøre for at begrænse distraktioner og samtidig opmuntre til mere sikker kørsel desto bedre. Med MyKey kan forældre sætte begrænsninger, men samtidig tillade de unge den frihed det er at køre bil, siger Peter Patzelt.

MyKey adresserer den vigtigste årsag til ulykker blandt unge bilister - for høj hastighed. Høj hastighed er årsag til 30 procent af de ulykker, som involverer unge, mandlige bilister og 21 procent af de ulykker, som involverer unge, kvindelige bilister i Europa. MyKey gør det muligt for ejeren af bilen at begrænse bilens tophastighed og forprogrammere alarmer ved hastigheder mellem 70-100 km/t.


46 procent af de adspurgte forældre er mest bekymrede for høj hastighed efterfulgt af mobil-snak under kørsel (37 procent). 35 procent er mest bekymret for, at deres barn bliver distraheret af andre i bilen.

Fordele med MyKey:

# Begrænser volumen på bilens audioanlæg

# Forhindrer frakobling af Elektronisk Stabilitetsprogram

# Forhindrer frakobling af sele-alarm, leverer uafbrudt selevarsel og spærrer bilens audioanlæg indtil personerne på forsædet har spændt sig fast.

# Giver tidligt varsel om lavt tankniveau - ved brændstof til 120 kilometers kørsel

# Forhindrer føreren i at frakoble 'Lane Departure Warning' - en feature som giver et hørbart og visuelt varsel samt vibrationer i rattet, hvis bilen utilsigtet kører over i en anden vejbane - samt 'Blind Spot Detection', som overvåger bilens blinde vinkler for eventuelle farer

# Forhindrer føreren i at frakoble front-alarm funktionen, som giver hørbare og visuelle advarsler til føreren ved risiko for kollision - samt 'Active City Stop', som automatisk bremser bilen, når en kollision er uundgåelig.

Udover fuld integration til Fords eksisterende førerstøttesystemer, vil MyKey også blive integreret med fremtidige Ford-systemer. Efter SYNCs europæiske lancering i 2012, kan forældre konfigurere SYNC Nødhjælpsassistance, som foretager alarmopkald via en Bluetooth®-telefon, hvis der opstår en ulykke. Bilens position sendes automatisk til en alarmcentral.

-Vi arbejder tæt sammen med andre nødtjenester i London for, at informere unge mennesker om farerne ved for høj hastighed, siger en repræsentant for Londons ambulancetjeneste.

-Nogen gange skyldes for høj hastighed pres fra andre, eller et ønske om at imponere vennerne. Resultatet er desværre ofte katastrofalt for både den unge selv, passagererne i bilen, andre trafikanter og for de pårørende.

-Vi bliver berørte, når vi bliver kaldt ud til ulykker, hvor unge er omkommet eller hårdt kvæstede, og det er dobbelt trist at tænke på, at de fleste af ulykkerne kunne være undgået.

53 procent af de forældre, som blev spurgt i Fords undersøgelse, gav udtryk for, at de ville være mere villige til at lade deres unge låne bilen, hvis de havde adgang til funktionerne i MyKey, ligesom de mente, at de unge selv ville kunne se fordelene.

Ikke uventet var 15 procent af de adspurgte unge ikke begejstrede ved udsigten til at deres forældre kan begrænse tophastigheden og volumen på audio-anlæget. Omvendt gav 46 procent af de unge udtryk for, at de gerne vil opgive den fulde kontrol, hvis de til gengæld kan få lov til at låne bilen lidt oftere.

76 procent af de unge indrømmer, at de kører mere forsigtigt, når forældrene er med i bilen.

-Der er næppe tvivl om, at MyKey, med fuld integration til eksisterende og fremtidige sikkerhedssystemer, vil indebære betydelige sikkerhedsfordele for de unge bilister, siger Fords Crash and Safety Research Manager, Matthew Avery.

-MyKey har potentiale, der rækker udover ren sikkerhed. Ved at gøre biler mere tilgængelige for de unge bilister, øger man mulighederne for at dele kørselsbehov og dermed også at reducere omkostningerne ved at have en bil. Desuden åbner systemet op for billigere forsikringspræmier. Mulighederne er mange og spændende, siger Matthew Avery.

# # #

Redaktionel note: Opinion Matters udførte undersøgelsen i august 2011 på grundlag af en rundspørge blandt 6058 teenagere mellem 17-20 år fra UK, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og Rusland, og forældrene til 6058 teenagere i alderen 17-20 år fra UK, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og Rusland.

Relevant information

http://www.ford.dk


Pressekontakt


Firma

Ford Motor Company Danmark
Borupvang 5 D-E
2750 Ballerup, Danmark

  43 48 07 00
  40 32 82 68

http://www.ford.dk

Modtag nyheder fra Ford Motor Company Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire