Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/05-13   -   Pressemeddelelse

Ny bog giver konkrete råd til forældre til unge hashrygere

Hashrygning hos unge, helt ned til folkeskolealderen, er et vedvarende problem i dagens Danmark, og både bekymrede forældre og fagfolk, der arbejder med unge, har længe efterlyst konkrete metoder og rådgivning, om hvordan man bedst hjælper dem ud af misbrugets onde cirkel. Med sin bog "Forælder til hashryger", giver misbrugskonsulent, familiecoach og tidligere SSP-konsulent Christopher Schmitz en række praktiske råd til bedre at forstå misbrugets mekanismer og til at takle situationen på en måde, der effektivt hjælper unge ud af deres hashmisbrug.

For mange unge udvikler et hashmisbrug

Et skøn foretaget af Sundhedsstyrelsen i 2010 viste, at antallet af stofmisbrugere i Danmark var 33.000, hvoraf 11.000 alene var hashmisbrugere. Ifølge en anden undersøgelse udført af Statens Institut for Folkesundhed i 2010, havde 14 % af pigerne og 17 % af drengene i niende klasse prøvet at ryge hash mindst én gang, og henholdsvis 4 % og 6 % havde røget hash mindst 10 gange i deres liv. En lille gruppe, 2 % af pigerne og 3 % af drengene, havde røget hash mindst 10 gange i de sidste 12 måneder.

Selv om nogle måske har et afslappet forhold til dette rusmiddel, viser det sig at hashen påvirker evnen til at løse dagligdagsudfordringer - de såkaldt kognitive evner - op til 6 uger efter at man har røget, og at den negative effekt forlænges, hvis der bliver røget igen inden 6 uger. Den skadelige effekt på korttidshukommelsen og indlæringsevnen er med andre ord langvarig og ikke forenelig med et liv i udvikling. Mange unge som stifter bekendskab med hashen udvikler derfor et regulært misbrug med alvorlige konsekvenser til følge.

Forældrenes rolle

Som forældre til en ung hashryger er det naturligt at bekymre sig og undre sig over, hvorfor sønnen eller datteren begyndte at ryge hash. En følelse af skyld og afmagt melder sig ofte, selv om der tit ingen direkte forklaring er på den unges valg.
Teenagere bliver nemlig præsenteret for hash på et tidspunkt i deres liv, hvor de har behov for at søge grænser, og hvor det handler om at tage selvstændige valg. Mange gange er hashrygning også udtryk for et behov de unge har for at løsrive sig fra forældrenes omsorg, som de oplever som "omklamrende". Forældrene står derfor tilbage med på den ene side et presserende behov for at hjælpe deres barn, og på den anden følelsen af, at de intet kan stille op.

Gennem flere års praksis med forældrecoaching har Christopher Schmitz mødt mange familier der stod overfor dette dilemma, men hans erfaringer viser, at i langt de fleste tilfælde er det ikke desto mindre forældrene der har nøglen til en succesfuld afvikling af den unges misbrug. Bare de håndterer situationen på den rigtig måde.

Det er netop derfor, at Christopher Schmitz i hans ny selvhjælpsbog "Forælder til hashryger" tager afsæt i forælder-ung relationen .

Bogen beskriver, hvordan hashen påvirker den unges opfattelse af verden og de forskellige faser der karakteriserer den typiske udvikling, der finder sted når en familie oplever, at den unge ryger hash. For hvert stadie i dette forløb giver den praktiske råd til hvordan situationen burde håndteres og resultater skabes.

En ventede guide
Bogen er den først af sin slags, der giver konkrete bud på, hvordan et hashmisbrug blandt unge afvikles gennem forældrene. Vel at mærke bud, der er baseret på erfaringer om hvad der virker. Hvad enten man er forælder til en teenager og ønsker at være på forkant med problemet, eller har opdaget at ens barn ryger hash, giver bogen på en meget tilgængelig måde indsigt i hashmisbrugsmønsteret og dets udvikling.

Derudover har den praktiske guide allerede inden udgivelsen fået en god modtagelse blandt fagfolk som SSP-konsulenter, skoleledere, socialrådgivere m.fl. der i den ser et værktøj de har savnet. "De professionelle er hele tiden på udkig efter konkrete værktøjer til det arbejde de laver med de unge og familierne, det er vigtigt for dem altid at være klædt på til at rådgive både forældre og unge omkring emnet" siger Christopher Schmitz.

Bogen Forælder til hashryger - en selvhjælpsbog til forældre til unge der ryger hash
udkommet hos Forlag édito - www.edito.dk -
ISBN: 9788792886095
Vejledende pris: 149,- kr.


For billeder m.m. kontakt venligst forlag édito:
Frantz Dupuis
22 16 30 40
http://www.edito.dk

Kontakt (Forfatter):
Christopher Schmitz
70 23 21 21

http://www.komphash.dk

Relevant information

http://www.edito.dk


Pressekontakt


Firma

Forlag édito
Ådalsvej 9
2720 Vanløse, Danmark

  22163040

http://www.edito.dk

Modtag nyheder fra Forlag édito på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire