Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/03-12   -   Pressemeddelelse

Tag ikke orlov fra pensionen

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en stigning i antallet af kvinder, der tager hele barselsorloven selv. Det kan få betydning for, hvor stor pensionsopsparingen bliver til sin tid.

I dag er mange af os omfattet af overenskomster og barselsregler, der sikrer os løn under barsel i en periode. Det gælder både mænd og kvinder. I samme periode indbetaler arbejdsgiveren også typisk til pensionsordningen.

Lang orlov får konsekvenser for pensioner

Men når barselsperioden strækker sig ud over perioden med fuld løn og pension, og indtægten derefter alene kommer fra barselsdagpengene, kommer der til at mangle penge på pensionen, hvis man ikke selv sørger for at indbetale.

- Vi har regnet på tallene, og de viser, at med en månedsløn på 30.000 kr. kan det koste op til 40.000 kroner på pensionsopsparingen i sidste ende, siger pensionskonsulent Anne-Mari Sonne. Er lønnen højere, er forskellen større. Jeg vil derfor stærkt anbefale alle kvinder, der går på barsel, også at tænke på dem selv og deres fremtidige pensionsopsparing.

Tag en snak med en rådgiver i pensionsselskabet om, hvad du skal gøre og hvordan. Måske skal pensionsordningen justeres samtidig, så familien fremover er sikret økonomisk bedst muligt, hvis du bliver syg eller mister livet. Måske skal der skrues op for nogle af forsikringerne?

Orlovsperioden for mødre stiger

I 2010 blev der født godt 63.000 børn. For 32 pct. af børnene var det alene moderen, der modtog dagpenge på grund af barsel, en stigning fra 28 pct. året før. Den gennemsnitlige orlovsperiode for disse mødre var 314 dage.

Og andelen af forældrepar, hvor begge holdt orlov på dagpenge, faldt fra 54 pct. til 49 pct. Blandt disse holdt mødrene i gennemsnit 292 dage og fædrene 38 dage.

Kilde: Danmarks Statistik og Forsikring & Pension.
Forudsætninger: Månedsløn 30.000 kr. og 2 x 6 måneder på barsel.

Relevant information

http://www.forsikringogpension.dk


Pressekontakt


Firma

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup, Danmark

  41 91 91 00

http://www.forsikringogpension.dk

Modtag nyheder fra Forsikring & Pension på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire