Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/01-17   -   Pressemeddelelse

Fonde redder truet økosystem ved Gammel Estrup

A.P. Møller Fonden, Hedeselskabet og William O. Berntsens Fond muliggør en omfattende oprensning af voldgrave, søer og damme ved herregården Gammel Estrup på Djursland. Den tiltrængte oprensning sikrer vandstanden, så den store renæssancebygning ikke synker, og styrker stedets herlighedsværdi, så de mange besøgende får udsigt til rent, klart vand.

Gammel Estrup blev helt tilbage i 1300-tallet bygget som et forsvarsværk og ligger derfor strategisk godt placeret i sumpet, lavtliggende og svært fremkommeligt terræn. Herregården er omgivet af to voldgrave: en indre voldgrav, der omkranser hele hovedbygningen, og en ydre voldgrav, der udgøres af en halvcirkleformet grav mod vest og Alling Å mod øst.
Voldgravene er i dag ved at blive fyldt op af blade, siv, græs, grene og andet organisk materiale. Det er derfor til stor glæde for museumsdirektør Britta Andersen, at der nu igangsættes et storstilet genopretningsprojekt:

"Det har stået højt på min ønskeliste i mange år at få renset voldgrave, søer og damme omkring Gammel Estrup. Herregårdens placering gør, at der tilføres voldgravene store mængder dødt organisk materiale. Det danner grobund for alge- og plantevækst, derved øges ophobningen, bunden bliver hastigt voksende, og vandstanden bliver markant lavere. En stor del af herregården er funderet på pæle, så hvis vandstanden falder, så risikerer vi, at bygningen også 'sætter sig' og på sigt synker. I det sydvestre hjørne af den indre voldgrav har vi netop målt en rekordlav vandstand på 15-20 cm, så hjælpen kommer i sidste øjeblik", forklarer hun og fortæller, at sidste gang voldgravene blev renset var i 1960'erne.

Klart vand til glæde for offentligheden
Gammel Estrups kulturmiljø med voldgrave, søer, damme og haver er fredet og besøges hvert år af knap 100.000 turister. Derudover benyttes området flittigt af lokalområdets beboere som et rekreativt område til cykel- og spadsereture, løb, hundeluftning, kanoture og afslapning. Vandmiljøet er derfor en vigtig del af Gammel Estrup - Herregårdsmuseets publikumstilbud.

"Udsigten til rent, klart vand er et af herregårdens allerstørste aktiver. De besøgende nyder den smukke natur, det rige plante-og dyreliv og den unikke helhed, som herregårdens kulturmiljø udgør", siger Britta Andersen og fortsætter: "Vandet er også afgørende for forståelsen af herregårdens historie. Udover at fungere som forsvar mod udefra kommende fjender, dannede vandet før i tiden basis for livsvigtige forsyninger, det vil sige vand til at drikke, vand til at vaske tøj i, vand til at lave mad og brygge øl af og vand til at holde fisk og dyrke afgrøder til herregårdens store husstand. Desuden var vandet herregårdens 'spejl', hvor de mange bygninger lod sig spejle og dermed illustrerede ejerslægtens magt og prestige".

Den omfattende oprensning af voldgrave, søer og damme ved Gammel Estrup påbegyndes i begyndelsen af januar og forventes afsluttet i marts måned. Genopretningen af økosystemet er muliggjort af midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Hedeselskabet og William O. Berntsens Fond.

Billeder


Pressekontakt

Britta Andersen
Museumsdirektør
  8648 3001

Firma

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Randersvej 2
8963 Auning, Danmark

  +45 87 95 07 03

http://www.gammelestrup.dk/

Modtag nyheder fra Gammel Estrup - Herregårdsmuseet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire