Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/01-17   -   Pressemeddelelse

Nu kommer børn og unge i Norddjurs tættere på kulturen

Norddjurs Kommune får en ny kulturtjeneste, der igennem de næste tre år skal sikre, at børn og unge fra børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser får kulturen ind i hverdagen gennem besøg på lokale museer og videnscentre.

Der skal masser af museumsbesøg på skemaet de næste tre år for børn og unge i Norddjurs. Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og Museum Østjylland har nemlig i samarbejde med Norddjurs Skoletjeneste etableret en såkaldt kulturtjeneste med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Kulturtjenesten skal formidle alle læringstilbud til børn og unge fra museer og videnscentre i kommunen. Samtidig skal der udvikles helt nye undervisningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i den seneste forskning indenfor undervisning i eksterne læringsrum - som for eksempel på museer.

"Tidligere var det udelukkende grundskoler, der anvendte Norddjurs Skoletjenestes tilbud, men nu bliver paletten af tilbud udvidet, og vi kommer til at lave forløb for både børnehavebørn, skoleelever og studerende ved områdets ungdomsuddannelser. Det betyder, at børn og unge i vores kommune fremover kommer til at opleve kulturen som en rød tråd igennem hele deres barndom og ungdom lige fra opstart i børnehave og til endt ungdomsuddannelse", siger Helle Ingerslev Kristensen, der er museumsformidler ved Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og tovholder på Kulturtjenesten.

Kulturen ind med modermælken
Tanken bag kulturtjenesten er at få kulturen ind i børn og unges hverdag fra en tidlig alder. Det er vigtigt for at give børn og unge i Norddjurs Kommune samme forudsætninger, som børn i de større byer har.

"Gentagne møder med kulturen og kulturarven har stor betydning for børns dannelsesproces, deres syn på verden og deres valg i livet. Derfor er det vigtigt for os, at børnene i Norddjurs får mulighed for at få et forhold til kulturen, på trods af at der er relativt langt mellem de kulturelle tilbud her i området", forklarer Helle Ingerslev Kristensen og tilføjer, at projektet også mere bredt skal skabe ny viden om samarbejder mellem uddannelsessteder og kulturinstitutioner. Denne viden skal kunne bruges alle steder i landet, der er præget af få kulturtilbud.

Et godt samarbejde mellem kulturinstitutionerne og dagtilbud, skoler og gymnasier er en forudsætning for at kulturtjenesten i Norddjurs får succes, og der er derfor i projektet et stort fokus på at skabe et nært samarbejde med lokale lærere og pædagoger. "Hvis anvendelsen af de lokale kulturtilbud skal ind med modermælken og fortsætte gennem barndommen og helt ind i voksenlivet, så er det afgørende, at didaktisk og pædagogisk personale, som de unge møder på deres vej, bakker op. Derfor arbejder vi på at skabe en nær tilknytning mellem kulturinstitutionerne og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejde og gode relationer er simpelthen en del af projektets dna", siger Helle Ingerslev Kristensen.

Kulturtjenesten starter op i januar måned 2017 og løber de næste tre år. Gammel Estrup - Herregårdsmuseet er tovholder på projektet og vil derfor løbende formidle og udvikle undervisningstilbud samt hjælpe andre kulturinstitutioner med at få gang i samarbejdet med dagtilbud og skoler.

Billeder


Pressekontakt


Firma

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Randersvej 2
8963 Auning, Danmark

  +45 87 95 07 03

http://www.gammelestrup.dk/

Modtag nyheder fra Gammel Estrup - Herregårdsmuseet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire