Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/02-17   -   Pressemeddelelse

Godsejere fortæller moderne herregårdshistorie

Godsejerne Anne Sophie Gamborg fra Møllerup Gods og Svend Brodersen fra Gram Slot er hovedpersoner ved en anderledes foredragsaften på Gammel Estrup den 9. marts. De to fortæller om deres succes med at drive et gods i dag med mange forskellige aktiviteter og indtægtskilder, mens Ph.d. Mikael Frausing fra Dansk Center for Herregårdsforskning sætter den historiske ramme og fortæller om herregårdenes udvikling de seneste årtier

Siden 1950 er der sket en rivende udvikling for de danske godser. Mange herregårde har udvidet driften og suppleret det traditionelle land- og skovbrug med nye indtægtskilder, mens andre af de store ejendomme er omdannet til helt nye formål.

"Herregårdene udgjorde gennem århundreder en dominerende økonomisk og politisk magt i samfundet. Deres betydning svækkedes i 1800-tallet, men først i løbet af 1900-tallet var herregårdenes rolle som centrale samfundsinstitutioner endegyldigt udspillet. Tilbage stod herregårdenes historiske og kulturelle betydninger - og fortsat tilpasning til forandrede samfundsforhold, der både betød nye udfordringer og nye muligheder. En grundlæggende udfordring for godserne i dag er at finde deres rolle mellem bevaring og udvikling, hvor herregårdene på den ene side må bevares som historiske bygninger, anlæg, parker og kulturmiljøer, og på den anden side må følge med tiden som moderne virksomheder", fortæller Mikael Frausing, der er Ph.d. ved Dansk Center for Herregårdsforskning.

Den Moderne herregård
To herregårde, som med succes har klaret rejsen ind i det 21. århundrede, er Møllerup Gods på Djursland og Gram Slot i Sønderjylland. Med dygtighed har de to ejere Anne Sophie Gamborg og Svend Brodersen fundet en plads imellem fortid og nutid og mellem forretning og kulturarv.

På Møllerup Gods drives traditionelt land- og skovbrug, som de senere år er suppleret med en omfattende dyrkning af industrihamp.
Sideløbende arrangerer stedet jagter og verdensballet, og man kan leje lokaler til kursus og fest. Godset er en vigtig drivkraft i lokalområdet, og ejerparret Anne Sophie og Stig Gamborg har en ambition om at Møllerup skal spille en aktiv rolle i samfundet blandt andet som rugekasse for nye virksomheder.

På Gram Slot går man også nye veje og supplerer det omfattende økologiske landbrug med udlejning, hotelvirksomhed og gårdbutik samt afholdelse af koncerter, messer og events. Ejerparret Svend og Sanne Brodersen har desuden et erklæret mål om at gøre slottet til folkeligt samlingspunkt for lokalbefolkningen med blandt andet popkoncerter og julemarked.

Ved foredragsaftenen på Gammel Estrup vil Anne Sophie Gamborg og Svend Brodersen fortælle om deres liv på godset og vejen til succes med at drive moderne virksomhed i historiske rammer.

Praktisk
- Foredragsaftenen med titlen 'Den moderne herregård' afholdes 9. marts kl 18.30-21.30.
- Det koster 150 kr at deltage inklusiv kaffe og kage fra Herregårdskøkkenet.
- Tilmelding på T 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk
- Foredraget er en del af Århundredets Festival, der arrangeres af Folkeuniversitetet i Aarhus.

Billeder


Pressekontakt

Marie Elkjær
Museumsinspektør
  +45 86 48 30 01
Mikael Frausing
  8648 3001

Firma

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Randersvej 2
8963 Auning, Danmark

  +45 87 95 07 03

http://www.gammelestrup.dk/

Modtag nyheder fra Gammel Estrup - Herregårdsmuseet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire