Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/06-21   -   Pressemeddelelse

Solidt årsregnskab styrker Gottlieb Paludan Architects’ internationale ambitioner

Til trods for den generelle nedlukning af samfundet i 2020, har Gottlieb Paludan Architects oplevet økonomisk vækst og en solid tilgang af opgaver, både nationalt og internationalt. Det positivt årsresultat har ført til investeringer i nye forretningsområder, der skal understøtte virksomhedens vision om at blive den førende arkitektrådgiver i Norden indenfor infrastruktur.

GPA er kommet styrket ud af 2020
Årets resultat før skat hos Gottlieb Paludan Architects er steget fra 3,8 mio. kr. til 11,4 mio. kr. og nettoomsætningen udgør 83,3 mio. kr. mod 80,9 mio. kr. i 2019. Det positive resultat dækker blandt andet over en markant stigning i egne ydelser, samt et betydeligt fald i brug af underrådgivere. Virksomhedens ledelse anser resultatet for meget tilfredsstillende, ikke mindst i betragtning af covid-19 pandemiens effekt på den generelle samfundssituation.

Administrerende direktør Kristian Hageman siger ”Det er en stor glæde at overdrage virksomheden til vores nye direktør Mette Lyng Hansen med det bedste resultat i mange år”.

På baggrund af de gode resultater har virksomheden valgt at intensivere udviklingen af en række forretningsområder med ny markedsorganisation. Broer & Mobilitet udgør et nyt selvstændigt forretningsområde, der forventes at vokse betydeligt i årene fremover.

Solid tilgang af opgaver
Til trods for den generelle nedlukning af samfundet, har Gottlieb Paludan Architects oplevet stor aktivitet på igangværende og nye infrastrukturprojekter, både nationalt og internationalt. Store projekter inden for virksomhedens kerneområder er under projektering og udførelse i Danmark, Norge, Holland, Tyskland, England og Kina.

Igen i år har rådgivning i forbindelse med datacentre for internationale IT-virksomheder udgjort en betydelig del af virksomhedens opgavemængde, hvilket forventes at fortsætte i 2021. Samarbejdet med den internationale design- og ingeniørvirksomhed AFRY har åbnet nye forretningsmuligheder i 2020 indenfor Food & Pharma, et område i markant vækst i virksomheden og som tegner sig som et lovende segment for tegnestuen.

Vækst skal understøtte international udvikling
Gottlieb Paludan Architects har en målsat strategi om at blive førende arkitektrådgiver i Norden indenfor infrastruktur herunder Mobilitet & Transport samt Energi, Vand & Industri. Den positive udvikling i 2020 støtter planen og, og Gottlieb Paludan Architects ønsker at konsolidere sig yderligere i Danmark, Norge og Sverige. Tiltag i Norge er i særdeleshed understøttet af søsterselskabet Gottlieb Paludan Architects Norge med kontorer i Oslo,Trondheim og Stavanger.

Forretning har i 2020 udviklet sig med både nye og eksisterende kunder. Gottlieb Paludan Architects er del af AFRY-koncernen, og samarbejdet om såvel danske som udenlandske projekter udgør en stigende del af aktiviteterne i 2021. Hertil vedligeholder virksomheden markeds- og kunderelationer i fortsat samarbejde med en række af branchens øvrige større ingeniørpartnere.

Om Gottlieb Paludan Architects
Gottlieb Paludan Architects er en af Nordens store arkitektvirksomheder med kontorer i Danmark, Norge og Sverige.
Tegnestuen i København beskæftiger 95 medarbejdere, der arbejder med arkitektur, landskab og planlægning inden for kerneområderne Mobilitet & Transport, Erhverv & Administration og Energi, Vand & Industri.

Gottlieb Paludan Architects har vundet adskillige designpriser, blandt andet Nykredits Arkitekturpris i 2015 for at ”højne det arkitektoniske udtryk af samfundets infrastrukturelle og tekniske anlæg”.

Gottlieb Paludan Architects har siden 2018 været en del af AFRY-koncernen, en international design- og ingeniørvirksomhed inden for energi, industri og infrastruktur.

Relevant information

Besøg gottliebpaludan.com
https://www.gottliebpaludan.com/da


Pressekontakt

Kristian Hagemann
Adm. direktør
  +45 28575700

Firma

Gottlieb Paludan Architects A/S
Orientkaj 4
2150 Nordhavn, Danmark

  41718200
  40790220

http://www.gottliebpaludan.com

Modtag nyheder fra Gottlieb Paludan Architects A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire