Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/11-09   -   Pressemeddelelse

Dansk juletræsvirksomhed i europæisk førerposition

Green Team Group i Sdr. Omme har igen lavet et godt regnskabsresultat og er fortsat førende udbyder af nordmannsgran i Europa med et årligt produktionspotentiale på ca. 30 millioner planter i den midtjyske muld.

År 2020 er ikke et år, man først beskæftiger sig med ude i fremtiden hos Green Team Group i Sdr. Omme. Tværtimod, i hovedkvarteret opererer man dagligt med produktions- og handelsforhold de næste 10 år.

Virksomheden, der kom ud af seneste regnskabsår med et overskud på godt 24 millioner kr. før skat, gennemfører i det kommende år en betydelig udvidelse af selskabets forretningsomfang inden for både handelssegmenter og produktionen af juletræer, pyntegrønt og dekorationer. Det kommer til at betyde, at en væsentlig del af selskabets omsætning forventes at komme fra egenproduktion og dermed medvirke til en styrkelse af selskabets likviditet.

I de kommende år forventer Green Team Group (GTG), at der vil blive mangel på juletræer. GTG har inddelt Europa i seks regioner, og her forventer den danske virksomhed at øge produktionen dels ved nyplantning i regionale selskaber, dels ved at samarbejde med partnere. Green Team Group har lavet en model, hvor plantningen etableres i et fælles selskab med en partner, der bortforpagter jorden til selskabet, mens GTG varetager plantning af træerne og den efterfølgende kulturpleje. Inden for de seneste par måneder er der allerede indgået aftaler med partnere, der dækker en produktion på 250 hektar. Vi møder de danske landmænd på Agromek 2009 stand: J1-7122.

"Produktionen og sortimentet tilpasses de regionale markedsbehov, og ved en geografisk spredning af produktionen opnås der en optimal risikospredning på klimaforhold, sygdom, driftsomkostninger og evt. valutaforhold," siger Green Team Groups administrerende direktør Peder Østbjerg. "Ligeledes kan logistikken og dermed friske forsyninger af naturprodukter optimeres til markederne. Det betyder ikke alene sparet tid og penge, men i allerhøjeste grad også en minimering af CO2-belastende transport af juletræer," siger Peder Østbjerg.

Fordelen ved partnerproduktion er først og fremmest, at GTG's partner får jordleje og forrentning af kapital fra dag 1, og at der er sikret afsætning af træerne og dermed store arealafkast.

For at kunne være leveringsdygtige i de næste 10 år er Green Team Group på konstant jagt efter nye plantager, og selskabet forventer at købe nye plantager allerede i det kommende år for at dække efterspørgslen på juletræer, men ikke mindst for at kunne klare efterspørgslen på hele sortimentet fra juletræer og pyntegrønt til forædling af dekorationsmaterialer i Europa. En produktion som markedsføres direkte til detailleddet, hvor GTG er markedsførende.

Målet i de kommende år er at øge produktionen inden for dekorationer, hvor man allerede har en væsentlig produktion omkring gravudsmykninger, Allehelgen, jul, Valentinsdag, Påske og mors dag. I højsæsonen arbejder der op imod 7-800 medarbejdere for GTG på to virksomheder i Polen.

Selv om Green Team Group kom ud af det seneste regnskabsår - 2008/09 - med et resultat på godt 24 millioner kr. før skat, og ledelsen betegner det som tilfredsstillende, så kunne det have været bedre. Dårlige frø i 2008 fra virksomhedens leverandør samt valutakurstab har forringet resultatet med godt 10 mio. kr. På den baggrund og ikke mindst med de mange nye aktiviteter forventer ledelsen et betydelig bedre resultat i indeværende regnskabsår.

---

Fakta om Green Team Group:

Green Team Group driver planteskolen Majland A/S og Green Team Holdning med egenproduktion af juletræer, pyntegrønt og dekorationsmaterialer. Green Team Group er baseret på en værdikæde, der spænder fra indsamling af frø i Georgien til salg af det færdige juletræ eller den færdige dekoration til forbrugernes stuer i Europa.

Koncernen har 59 fastansatte og beskæftiger hen over året op imod 1.300 medarbejdere. Resultatet for regnskabsåret 2008/09 udgør 24.392.000 kr. før skat og 18.983.000 kr. efter skat, mod hhv. 34.148.000 kr. og 28.070.000 sidste år. Koncernens egenkapital udgør 162.000.000 kr.

Majland A/S driver planteskoleproduktion af nordmannsgran samt i mindre omfang andre nåletræsarter. Selskabet råder over 240 hektar jord, som er tilsået med 66 millioner nordmannsgranplanter. Produktionskapaciteten udgør 25-30 millioner salgsbare planter årligt. Majland A/S har realiseret et driftsresultat på 4.558.000 kr. før skat, mod 12.456.000 kr. sidste år.

Green Team Holdning A/S driver produktion med juletræer, pyntegrønt samt forædling til dekorationsmaterialer. Årets resultat i GTH er et overskud på 20.052.000 kr. før skat, mod 17.200.000 kr. sidste år.

Relevant information

http://www.greenteam-europe.com


Pressekontakt


Firma

Green team europe A/S
Simmelbrovej 44
7240 Sdr. Omme, Danmark

  7650 4060
  40330 8092

http://www.greenteam-europe.com

Modtag nyheder fra Green team europe A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire