Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/05-10   -   Pressemeddelelse

Juletræsproduktion står over for nye ændringer

Frygten for en ny overskudproduktion af juletræer ligger stadig dybt hos mange juletræsproducenter. Derfor har nogen sået tvivl om, om det er bæredygtigt at øge produktionen voldsomt i de kommende år.

Hos Green Team Group i Sdr. Omme deler man ikke denne frygt - tværtimod. Men man forstår godt at en fastholdelse af konservative produktions- og salgsmetoder ikke vil give væsentlig øget vækst, og netop med det som udgangspunkt satte Green Team Group en helt ny innovationsbølge i gang for godt to år siden.

Det skulle være slut med dårlige produktionsmetoder, forkerte salgskanaler og dårlige eller slet ingen marketingsindsats - alt sammen noget som i mange år med skiftende perioder havde været med til at give et ustabilt marked, som ingen følte sig trygge ved.

"At juletræsproducenter tidligere har forsøgt sig med skattetænkning i forskellige investerings-konstruktioner, er mere et udtryk for økonomisk tænkning, end det er et udtryk for professionelt arbejde med en virksomhed. Og at det gik galt for mange, er ikke det samme, som at nytænkning med en ny strategi og professionel indgang til nye og effektive produktionsformer ikke dur," siger adm. direktør Peder Østbjerg fra Green Team Group.

Derfor er Green Team Group stolte af konstruktionen med partnerproduktion, som blev iværksat for små 2 år siden. Den gør på mange måder op med tidligere tiders traditionelle juletræsdyrkning helt på linje med det, som er sket inden for dansk landbrug i de senere år med stadig større produktionsenheder. Lige så vel som der fortsat findes mindre landbrug, vil der også i fremtiden kunne findes små juletræsdyrkere på få hektar - til f.eks. skov-selv-kunderne. Mellemhandlere vil forsvinde, og der vil blive direkte salgskanaler fra producent til detailleddet - til glæde for såvel producenter som detailkunder.

Og når Green Team Group går ud med partneraftaler, er det ikke ukritisk. Ud af lige ved 100 henvendelser, har juletræsproducenten lavet partnerproduktion med 6 landmænd, og 3 er på vej i dette efterår. Det hænger naturligvis sammen med de trange økonomiske tider i landbruget, men er også et udtryk for, at man ikke tilbyder at redde nogen ved at skifte til juletræsproduktion frem for traditionelt landbrug. Der skal være et sundt forretningsmæssigt incitament. Og her har Green Team Group sat en minimumsgrænse på 50 ha for at indgå i en partnerproduktion.

"At vi igen skulle blive ramt af overproduktion, er mere et udtryk for pessimisme end realitetssans - eller fordi nogen frygter egne evner til at omstille sig til nye produktions- og salgsformer. Der er stadig et stort uopdyrket marked for juletræsproduktion i Europa, og Green Team Group er langt fra bange for, at markedet bliver mættet - tværtimod vil vi stadig påstå, at vi har underskud af nordmannsgranjuletræer i de kommende år," siger Peder Østbjerg.

Han forklarer også, at dårlige produktionsmetoder og herunder også dårlig vejledning sammenholdt med lav høstprocent og forkerte salgs- og marketingkanaler automatisk giver et samlet dårligt resultat og ustabilitet. Det kan koste 6-8 EUR pr. træ (45-60 dkr) på bundlinjen, og så er juletræer næsten nede på indtjeningsniveau med hvede.

Green Team Group favner hele produktionskæden fra frø til forbruger. Det betyder, at man har føling med hele produktionsperioden. Samtidig arbejdes der kraftigt for den nye miljøcertificering Global Gap, der har til formål at sikre forbrugere og aftagere, at juletræerne produceres under hensyntagen til miljø og medarbejdervelfærd, bliver markedsført i Europa. Global Gab skal også sikre, at produktionen foregår med mindst mulig anvendelse af sprøjtemidler og gødning.

"Vi er nok nogle af de få aktører på juletræsmarkedet, som har en god kontakt med detailkæderne. Noget som i høj grad er med til, at vi i de kommende år også får vores nordmannsgranjuletræer mere ind på det østeuropæiske marked," siger Peder Østbjerg og fortsætter: "Der er fortsat en meget stor andel af plastiktræer i Europa og især i Østeuropa, ligesom der er andre sorter af juletræer, og her er jeg overbevist om, at vi kan komme ind med et nordmannsgrantræ i stedet for. Det mærker vi allerede nu med en stigende efterspørgsel efter vore træer. Ser vi på den europæiske markedsudvikling for juletræer, så er der ingen tvivl om, at nordmannsgrantræet har en stor fremtid i de europæiske hjem fordi total-markedet for juletræer er voksende.

Og med EU's udvidelse mod øst, hvor købekraften stiger, forventes totalmarkedet de kommende 7-10 år at vokse fra 67 til 85 millioner træer, hvoraf andelen af Nordmandsgran stiger fra 50 % til 65%.

Relevant information

http://www.greenteam-europe.com


Pressekontakt


Firma

Green team europe A/S
Simmelbrovej 44
7240 Sdr. Omme, Danmark

  7650 4060
  40330 8092

http://www.greenteam-europe.com

Modtag nyheder fra Green team europe A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire