Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/08-10   -   Pressemeddelelse

Juletræsproduktion under international kontrol

Europas førende producent og leverandør af juletræer og juletræsplanter går igen forrest med uafhængig, international certificering af social ansvarlighed.

Kravene om social ansvarlighed er et stigende ønske fra forbrugere over det meste af kloden. Ord som økologi og fairtrade er ikke længere nok. Nu skal der også dokumentation til, før forbrugerne føler sig sikre på, at hele produktionskæden er ansvarlig over for arbejdsvilkår og miljø i de forskellige lande.

Hos Green Team Groups planteskole Majland har man længe søgt efter et certificeringssystem, der var globalt dækkende. Og ikke mindst et system, som havde egentlige troværdige og uafhængige kontrolsystemer.

Valget faldt på Business SocialCompliance Initiative (BSCI) - et certificeringssystem, der bygger på internationale anerkendte standarder som OECD-retningslinjer, ILO-konventioner og store FN-konventioner - det drejer sig bl.a. om forbud mod børnearbejde, tvangsarbejde, foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger.

"Vi har søgt et fast regelsæt med internationale standarder, fordi vi kan mærke, at ord som økologi og fairtrade ikke er nok til at overbevise forbrugerne. Det nytter ikke noget at stå som vagthunde over for arbejdsvilkår langt fra, hvor vi dagligt færdes, uden at have en uafhængig og akkreditteret part der kan dokumentere at det, som foregår, er 100% i orden" siger adm. dir. Peder Østbjerg fra Green Team Group. "Vi anerkender at Georgien kan være et land hvor der ses stort på arbejdsforhold, etik og miljø og derfor har vi netop valgt den skrappe og omfangsrige certificering BSCI. Vi har nu selv overtaget licenserne på koglefrøene i Georgien, men benytter fortsat den samme samarbejdspartner som tidligere, fordi vi har et godt samarbejde, og ikke mindst fordi vi ved han uden problemer kan leve op til certificeringskravene."

Når man ønsker en BSCI-certificering, har man også sagt ja til at underkaste sig en streng uvarslet revision. Uafhængige revisionsselskaber, der er akkrediteret af den internationale organisation Social Accountability International (SAL), har stået for udarbejdelsen af de standarder, som bruges til certificeringen, og det er også samme revisionsselskaber, som kommer på uanmeldte besøg for at forsikre sig om, at produktionen foregår efter de fastsatte retningslinjer.

I koncernen Green Team Group - og herunder også Majland Planteskole - vil man ud over BSCI-cetificeringen også arbejde under de FN-retningslinjer, der er indeholdt i FN's Corporate Social Responsibility (CSR)- UN Global Compact, hvor man har fastlagt en række principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Dermed bliver Green Team Group certificeret i hele værdikæden og kan som den eneste i branchen tilbyde europæiske forbrugere en fuldstændig og dokumenteret sikkerhed for produktet.

Planteskolens kunder vil i fremtiden få et certificeret produkt af høj kvalitet der lever op til tidens krav om sociale, etiske og miljømæssige forhold. Og da planteskolen producerer ca. 50% af alle planter til produktionen af nordmannsgran juletræer i Europa, betyder Majlands initiativ og engagement at fremtidens juletræsmarked vil blive præget af en langt højere grad af hensyn til mennesker og miljø.

"Certificeringer er allerede i dag et krav fra mange af koncernens detailkunder og disse krav vil blot blive skærpet i fremtiden" siger Group Marketing Manager Kasper Vedsted Andersen. "Med vores store fokus på certificeringer og dokumentation af sociale, etiske og miljømæssige forhold, står vi nu endnu stærkere i kampen om et voksende marked". Alle Green Team Group's juletræsproduktioner er Global GAP certificeret og med tilføjelsen af Global Compact og BSCI i Majland er koncernen længst fremme i branchen mht. socialt ansvar.

Markedet i Europa

Green Team Group mærker allerede nu en kraftig stigning i efterspørgslen fra især Østeuropa. Nye detailkæder melder sig på banen - kæder som aldrig før har solgt juletræer eller som tidligere kun har solgt kunstige juletræer. "Detailkæderne reagerer på kundernes krav" siger Group Marketing Manager Kasper Vedsted Andersen. "De europæiske kunderne vil have ægte naturjuletræer og dekorationer. De ønsker ikke længere at julehyggen skal spoleres af plastikprodukter som er skadelige for miljø og mennesker. De vil have den ægte vare - den ægte tradition. Desuden er detailkæderne i Østeuropa ved at få øjnene op for juletraditionerne og deres interesse i naturprodukter er voksende, hvilket afspejles i det stigende salg af juletræer."

Der sker også store omvæltninger i salgskanalerne. Salget af juletræer og dekorationer bevæger med stor hast sig fra stadehandlerne til de store detailkæder. Her får kunden det rigtige udvalg til den rigtige pris og i vante omgivelser. Desuden tilbyder kæderne i højere grad både pyntegrønt og stort udvalg af dekorationer.

Fremtidens udbud og efterspørgsel af juletræer er der ikke helt enighed om i branchen, men en ting er sikkert: På grund af den hårde vinter i Europa, er der tydelige frostskader i bla. Syddanmark og Tyskland. Det betyder at der i de kommende år vil være yderligere mangel på træer. Udbuddet kan derfor ikke kunne følge med den stigende efterspørgsel fra især Østeuropa. Det er specielt de større træer der er ramt de næste 5-7 år.

Planteproduktionen i Europa

De kommende år vil man se nye typer juletræsplanter dukke frem på markedet. Der er tale om forædlede herkomster fra danske frøkulturer. Udviklingen og erfaringerne med danske herkomster er langt fremme og det bliver interessant at følge udviklingen.

Frøhøsten slog i 2007 fejl i Georgien og gav problemer for mange planteskoler. Det betyder at der i de kommende år er mangel på planter med herkomst fra især Ambroulauri. Det bliver dog ikke et problem for Majlands kunder. Planteskolen opererer nemlig altid med et "nødlager" til netop disse tilfælde. "Vi har altid minimum et års forbrug af frø på lager" udtaler direktør i planteskolen Peder Majland. "Vi vil ikke at være afhængige af naturens luner, da vores kunder jo ønsker at købe kvalitetsplanter i stort antal af vores kendte Brands A10 og Bredal Select hvert år"

Koncernens certificeringer vil blive præsenteret for kunder og leverandører på Langesømessen torsdag d. 19. august 2010

Eksterne links:

http://www.bsci-eu.org/

http://www.globalgap.org

http://www.unglobalcompact.org/

Relevant information

http://www.greenteam-europe.com


Pressekontakt


Firma

Green team europe A/S
Simmelbrovej 44
7240 Sdr. Omme, Danmark

  7650 4060
  40330 8092

http://www.greenteam-europe.com

Modtag nyheder fra Green team europe A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire