Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/02-10   -   Pressemeddelelse

Drømmene er langsomt ved at blive til virkelighed

Regeringen annoncerer i sit nye regeringsgrundlag en ny samlet strategi for vækst i små og mellemstore virksomheder

"Regeringen annoncerer i sit nye regeringsgrundlag en ny samlet strategi for vækst i små og mellemstore virksomheder. Det er utrolig godt set, at det er her, vi har en særlig udfordring, men også en mulighed for at skabe udvikling og vækst", siger Håndværksrådets adm. direktør Ane Buch som en kommentar til det nye regeringsgrundlag.

Regeringsgrundlaget er en udmøntning af de 10 visioner, som Lars Løkke opstillede på Venstres Landsmøde. Håndværksrådet, som er hovederhvervsorganisation for 20.000 små og mellemstore organisationer, har længe peget på de små og mellemstore virksomheder som Danmarks vækstgrundlag.

"Vi har ventet, på at drømmene blev gjort mere konkrete, siden november, så det er spændende læsning. Der er stadig væsentlige områder, som vi endnu ikke har set konkrete forslag på, så vi regner med, at der også i de kommende måneder vil komme konkrete udmeldinger på, hvordan målene skal nås", siger Ane Buch.

"Regeringen har fine visioner for folkeskolen og for universiteterne, men der mangler fokus på, hvordan målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, skal nås. Vi har en fin satsning på folkeskolen, der er fundamentet for erhvervsuddannelserne og tilsvarende en satsning på universiteterne - hvad med det øvrige uddannelsessystem?", spørger Ane Buch.

"Kampen mod de administrative byrder er også med i regeringsgrundlaget, men vi savner flere bud på, hvordan målet skal nås, for det er netop et af de områder, som skal hjælpe os til at komme styrket ud af den aktuelle krise og fremtidssikre dansk erhvervsliv", pointerer Ane Buch.

På plussiden noterer Håndværksrådet sig, at regeringen har sat præcise og kontante mål for, hvor meget konkurrenceudsættelsen i kommunerne skal stige i de kommende 5 år - nemlig med 1 pct. om året. Desuden ligger det på plussiden, at regeringen vil øge digitaliseringen og gøre Danmark til et grønt vækstlaboratorium.

"Hvis Danmark skal være et grønt vækstlaboratorium, kan vi ikke sidde på hænderne og vente på, at der bliver udviklet nye teknologier. Vi har allerede i dag teknologier til at halvere energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Derfor er vi nødt til at gå i gang med at implementere de eksisterende teknologier så hurtigt som muligt", siger Ane Buch.

Relevant information

http://www.hvr.dk


Pressekontakt


Firma

Håndværksrådet
Islands Brygge 26
2300 København S, Danmark

  51 34 43 77
  51 34 43 77

http://www.hvr.dk

Modtag nyheder fra Håndværksrådet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire