Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/11-09   -   Pressemeddelelse

Hedeselskabet donerer 4 millioner kroner til minivådområder

Selskabet støtter udvikling af koncept for minivådområder, der skal rense drænvand for næringsstoffer.

Hedeselskabets bestyrelse har besluttet at donere 4 millioner kroner til et projekt, der skal sikre en målrettet videreudvikling af et koncept for såkaldte minivådområder.

Minivådområder er små, kompakte anlæg, der er designet til at rense vand fra landbrugets markdræn. Rent teknisk bygges dele af minivådområderne op med flere typer materiale, der giver en stor overflade. På denne overflade er der plads til store mængder bakterier, der omsætter uønskede stoffer i drænvandet.

- Minivådområderne har et stort potentiale for at rense drænvand for kvælstof og fosfor og dermed reducere miljøbelastningen af vandmiljøet. Derfor er vi glade for, at vi kan bidrage til at muliggøre projektet, siger adm. direktør og koncernchef Ove Kloch fra foreningen Hedeselskabet.

En anden gevinst af minivådområderne er, at de medvirker til at skabe varieret natur i et landskab, der er præget af mere ensformige kulturafgrøder.

Opfylder Hedeselskabets formål
Bestyrelsens beslutning om at støtte udviklingen af et koncept for minivådområder kommer efter indstilling fra foreningens medlemsudvalg.

Vurderingen fra medlemsudvalget er, at projektet vil medvirke til at opfylde Hedeselskabets formål, som blandt andet er at arbejde aktivt med at forbedre bo- og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi, oplyser Ove Kloch.

Virkemiddel for natur- og vandplanlægning
Minivådområderne lever i øvrigt op til deres navn. De kræver nemlig kun et areal på cirka 20 kvadratmeter pr. ha dyrket areal, det vil sige 0,2 procent af dyrkningsarealet.

Hedeselskabet gennemfører projektet sammen med Orbicon | Leif Hansen, et datterselskab i Dalgasgroup, der varetager den kommercielle del af Hedeselskabets aktiviteter. Projektudviklingen foregår desuden i samarbejde med myndigheder og forskere.

Målet er at undersøge, om minivådområder kan bruges som et billigt, fleksibelt og effektivt virkemiddel i relation til den forestående nationale natur- og vandplanlægning, hvor både natur- og vildtinteresser kan tilgodeses, og problematikken omkring næringsstoffer fra landbrugsjorden håndteres.

En vigtig del af projektet er at dokumentere anlæggenes effektivitet som renseanlæg.

Orbicon | Leif Hansen har i maj 2008 medvirket til etableringen af et minivådområde ved Ondrup Mose nær Odder. Anlægget er finansieret af EU og etableret i samarbejde med lokale landmænd, landbrugets organisationer, statens Miljøcenter Århus samt Skanderborg og Odder Kommune. Anlægget har allerede på nuværende tidspunkt vist en række positive resultater.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til adm. direktør og koncernchef Ove Kloch, tlf 87 28 11 33.

Relevant information

http://www.hedeselskabet.dk/


Pressekontakt


Firma

Hedeselskabet
Klostermarken 12 Postboks 91
8800 Viborg, Danmark

  21 79 70 71

http://www.hedeselskabet.dk/

Modtag nyheder fra Hedeselskabet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire