Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/04-10   -   Pressemeddelelse

Gratis træer til medlemmerne!

Hedeselskabet vil gøre Danmark grønnere og sætte fokus på træers betydning for naturen, klimaet og vores eget velvære.

Søndag den 25. april udleverer Hedeselskabet træer til medlemmerne. 6 forskellige steder i landet kan selskabets cirka 3.000 medlemmer få udleveret et træ gratis. Tilbuddet gælder også nye medlemmer, der melder sig ind i selskabet på dagen.

- Træer har stor betydning for naturen. Træer optager CO2 fra luften og bidrager dermed til et bedre klima. Samtidig har træerne stor betydning for vores personlige velvære. Derfor vil vi gerne sætte fokus på træers positive betydning og få medlemmerne af Hedeselskabet til at hjælpe med at gøre Danmark grønnere, siger administrerende direktør og koncernchef Ove Kloch fra Hedeselskabet.

Det er velkendt, at træer og træers nære omgivelser beboes af mange insekter og smådyr, der udgør et vigtigt fødegrundlag for større dyr og fugle. Derfor er der i disse år fokus på at øge træplantningen for at hjælpe den trængte natur i Danmark.

De seneste års opmærksomhed omkring klimaforandringerne har samtidig gjort det synligt, at træer er en af de vigtigste faktorer i forhold til at reducere belastningen af atmosfæren med CO2. Træer har nemlig en vigtig evne til at optage CO2 fra luften og lagre kulstoffet gennem mange år.

Endelig har forskningen dokumenteret, at personer, der færdes ude i det grønne, er mindre stressede end dem, der ikke gør. Træer og grønne områder har dermed en positiv betydning for vores helbred og almene velbefindende.

- Der er mange virkelig gode grunde til at plante flere træer og i det hele taget gøre Danmark mere grønt, og den indsats vil vi gerne medvirke til sammen med forhåbentlig rigtig mange af vore medlemmer, fastslår Ove Kloch.

Medlemmerne kan troppe op og få træerne på udleveringsstederne i Tåstrup, Slagelse, Svenstrup i Nordjylland, Herning, Vejle og Brøndlundgaard nær Vojens. Udleveringen foregår søndag den 25. april i tidsrummet kl. 11.00-13.00. I Herning og på Brøndlundgaard dog i tidsrummet kl. 10.00-14.00. Adresser mm kan ses på www.hedeselskabet.dk/traeudlevering

Træarterne er forskellige varianter af prydæbler samt røn, lind og tjørn. Der er tale om store træer på 175-250 centimenter. De har ingen jordklump omkring roden og udleveres i plast. Medlemmerne skal derfor være klar til at plante træerne straks når de kommer hjem. Alternativt kan træerne sættes midlertidigt i jorden eller lagres i et køligt og mørkt rum, men skal plantes efter få dage. Der udleveres en beskrivelse af træet samt en plantevejledning med hvert enkelt træ.

Fakta
Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond. Selskabet har cirka 3.000 medlemmer, der blandt andet modtager Vækst, Hedeselskabets tidsskrift, 4 gange om året. Medlemmerne vælger desuden Hedeselskabets repræsentantskab, som udpeger selskabets bestyrelse.

Hedeselskabet støtter videnudvikling, innovation og formidling inden for natur-, miljø- og energiområdet. Selskabet driver kommerciel virksomhed gennem selskaberne i dattervirksomheden Dalgasgroup A/S.

Relevant information

http://www.hedeselskabet.dk/


Pressekontakt


Firma

Hedeselskabet
Klostermarken 12 Postboks 91
8800 Viborg, Danmark

  21 79 70 71

http://www.hedeselskabet.dk/

Modtag nyheder fra Hedeselskabet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire