Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/06-03   -   Pressemeddelelse

Kompetencer og netværk kan styrke detailhandlen

Detailhandlen holder sammen på lokalsamfundene i Danmark. Et nyligt afsluttet EU-støttet IT-projekt viser et stort behov for kompetenceudvikling, men nye kompetencer bør kombineres med produktudvikling gennem samarbejde og aktive netværk

Detailhandlen spiller en vigtig rolle i lokalsamfundene i Danmark - dels som 'lim', der holder sammen på de mindre bysamfund, dels økonomisk. Men på trods heraf prioriteres detailhandlen ikke på samme måde som virksomhederne i de regionale erhvervsfremme initiativer, viser det nyligt afsluttede projekt "Butikskonsulenten", som er støttet af EU's Socialfond og har kørt i Ribe, Sønderjyllands og Nordjyllands amter.

"Hvis handelslivet i Danmark fortsat skal leve og trække vækst og turister til områder uden for Danmarks få store byer, er det nødvendigt, at der arbejdes med kompetenceudvikling, som koordineres med målsætninger fra politisk hold", siger Finn Kristensen, leder af projektet "Butikskonsulenten".

Styrke IT-anvendelse og netværksdannelse
Projektet "Butikskonsulenten" har kørt i perioden 1.8.2001-30.4.2003 og har haft ca. 80 butikker samt overnatnings- og spisesteder som deltagere. Projektet har haft som mål at give deltagerne praktisk anvendelige IT-redskaber og at styrke netværksdannelse og hermed skabe større lønsomhed. I projektet har deltagerne bl.a. arbejdet med fælles elektroniske nyhedsbreve og lokale butiksportaler.
Den enkelte lille butik har typisk ikke et marketingbudget, der gør det muligt at konkurrere med de store kæder og butikscentre om forbrugernes opmærksomhed.

"Projektet har vist, at via samarbejde og via fælles e-nyhedsbreve og portaler er det muligt at synliggøre de mindre butikker og tiltrække forbrugere. Men der er ingen tradition for samlet kompetenceudvikling i detailhandlen, så opgaven kræver, at indsatsen koordineres og målrettes", siger Finn Kristensen.

Faldende turistindtjening
Projektets erfaringer falder sammen med forsker Lise Lycks konklusioner i hendes nylige undersøgelse, "Dansk Center for Turismeforskning" under Københavns Handelshøjskole. Hendes undersøgelse viser, at Danmark og de danske attraktioner er meget lidt synlige uden for landets grænser, og at markedsføringen af Danmark som turistland er præget af, at der mangler en samlet strategi.

"Der er mange fælles problemstillinger mellem detailhandel og turistaktører, og når de er overladt til sig selv og skal skabe udvikling med egne ressourcer, så bliver billedet alt for broget. Det bliver alles kamp mod alle, og turisten får svært ved at orientere sig", siger Finn Kristensen.

"Fra politisk hold tales der meget om IT-samfundet, men det nytter ikke noget, hvis ingen prioriterer læring hos de mange mindre butikker og turistaktører som skal trække læsset.", siger Finn Kristensen.

Netop ved øget vægt på netværksdannelse kan handlende og turistaktører profilere sig samlet og henvende sig målrettet til de forskellige grupper af forbrugere og turister.
"Et netværk er ikke bare en fælles brochure, men skal kunne bruges som platform for at udvikle nye produkter, hvor fælles værdier og holdninger er med til at skabe merværdi for den enkelte aktør.

Hvis den dalende turistindtjening skal vendes, er det vigtigt, at der fra politisk hold arbejdes med overordnede regionale strategier, der medtænker netværksdannelse, for derved at indfri de små detailhandlende og turistaktørers potentiale", siger Finn Kristensen, projektleder for "Butikskonsulenten".

Yderligere information
Projektet "Butikskonsulenten", som er støttet af EU's Socialfond, er blevet til i et samarbejde mellem to konsulentvirksomheder: Inter-Service i Ribe og ebc-network i Aalborg.

Projektleder Finn Kristensen, Inter-Service: mail: finn@interservice.dk, tlf: 73 83 03 33
Projektleder Kirsten Lyhne, ebc network: mail: kirsten@ebc-network.dk, tlf. 70 26 09 06

Projektets fulde evalueringsrapport er tilgængelig på www.interservice.dk eller www.ebc-network.dk


Relevant information

http://www.interservice.dk


Pressekontakt


Firma

InfoXpert
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark

  +45 45 76 19 80
  +45 26 29 68 10

http://www.Infoxpert.dk

Modtag nyheder fra InfoXpert på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire