Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/08-07   -   Pressemeddelelse

Intelligent Systems imponerer med et meget tilfredsstillende resultat for firmaets første år

Softwarevirksomheden Intelligent Systems A/S fra Hadsund har afsluttet årsregnskabet for firmaets første regnskabsår med et meget tilfredsstillende resultat på 546.029 kroner efter skat. Det må siges at være et meget tilfredsstillende resultat for den lille nystartede virksomhed. Det første årsregnskab dækker tilmed kun en periode på 10 måneder.

Resultatet viser, at det var den helt rigtige beslutning de to stiftere tog, da de valgte at stå på egne ben i en branche, hvor man skal bevise sit værd, for at kunne bevare fodfæstet. Det er ikke kun de økonomiske resultater, som Intelligent Systems kan være stolte af. Tilgangen af konsulent- og projektopgaver har også været meget tilfredsstillende, og strategien om at opbygge nære relationer og et tæt samarbejde med nogle få kunder har båret frugt. Kunderne har vist deres tillid og tilfredshed med det arbejde Intelligent Systems har leveret, hvilket lover godt for årene fremover.

Fokus på at tiltrække de rigtige medarbejdere

Intelligent Systems A/S er en softwarevirksomhed, som så dagens lys i februar 2006. De to stiftere Niki Nicolas Grigoriou og Frank Sørensen har mange års erfaring med systemudvikling og projektledelse fra virksomhederne Dator, FKI Logistex og Capgemini. Siden starten er Intelligent Systems vokset, så der i dag er syv ansatte, og virksomheden søger kontinuerligt efter kvalificerede medarbejdere.

"Det kan være vanskeligt for en lille nystartet virksomhed som os, at tiltrække kvalificerede ansøgere. Men vi har alligevel valgt kun at tage dygtige og erfarne folk ind. Det har betydet, at vi har måtte sige nej til en del opgaver. Men vi vil hellere fremstå som en lille eliteenhed bestående af meget kompetente folk fremfor en virksomhed med mange medarbejdere på forskellige kompetenceniveauer. Vores eksistensberettigelse er, at vi er eksperter indenfor vores område. Det må vi ikke sætte over styr ved at ansætte de forkerte kompetencer", fortæller direktør og softwarearkitekt Niki Nicolas Grigoriou.

Intelligent Systems sigter ikke kun på at tiltrække de rigtige kompetencer. Der bliver også lagt stor vægt på at udvikle og fastholde kompetencer. Blandt andet har Intelligent Systems besluttet, at alle udviklere årligt skal deltage i mindst en af de større konferencer om softwareudvikling. "At bevare vores status som eksperter kræver, at vi stadigt arbejder med at forbedre vore kompetencer både som virksomhed og som individer. Derfor skal vi søge viden og følge den teknologiske udvikling indenfor vores område."

En attraktiv arbejdsplads

Personalevilkårene hos Intelligent Systems kan gøre mange misundelige. Frugt og kantineordning giver næsten sig selv. Medarbejderbredbånd, bærbare computere og fri telefon samt mulighed for massage og besøg ved kiropraktor er nok mere usædvanlige. Det seneste tiltag er en bonusordning, som i praksis er en form for overskudsdeling, hvor overskuddet deles efter en fordelingsnøgle mellem medarbejdere, aktionærer samt en del til konsolidering af firmaet.

"Det er ikke bare et mål - men en nødvendighed - for os at være en god arbejdsplads. I dag er konkurrencen om at tiltrække og fastholde de rigtige kompetencer større end nogensinde og for en vidensbaseret virksomhed som os, er det en konkurrence, vi skal vinde. Derfor er et af målene for vores HR-indsats at skabe så god en arbejdsplads som muligt," fortæller Niki Nicolas Grigoriou.

Vision om at blive verdens førende indenfor intelligent software til automatisering

Intelligent Systems har specialiseret sig i at udvikle software til industriel automatisering, som f.eks. styring af komplekse systemer til fuldt automatiseret fabrikker eller lagre. Systemerne omfatter ofte transportbånd, forskellige typer af robotter og sorteringsmaskiner. Det kan også være systemer, som opsamler data fra vindmøller, maskiner eller køretøjer og derefter formaterer dataene, så de kan bruges i virksomhedens administrative systemer eller læses af mennesker.

De fleste virksomheder, som beskæftiger sig med automatisering, fokuserer på mekanik, el og lav-niveau automatisering, f.eks. realiseret via PLC´er og embedded elektronik. De fleste IT-virksomheder beskæftiger sig med at lave administrative IT-systemer, som f.eks. økonomisystemer, ERP- og CRM-systemer, kunde- ordre-systemer samt web-shops. Intelligent Systems fokuserer, som en af få virksomheder, på det, der ligger derimellem.

"Vi har valgt udelukkende at fokusere på den software, der oftest er brug for til at forbinde mekanik, el og lav-niveau automatisering på den ene side, og med virksomheden administrative systemer og brugere på den anden side. Sagt på en anden måde udvikler Intelligent Systems den intelligens, som giver virksomheden og brugerne overblik og kontrol over de automatiserede dele af virksomheden", fortæller Niki Nicolas Grigoriou.

Intelligent Systems har en ambition om, at være blandt de førende virksomheder på verdensplan indenfor intelligent styring af industriel automatisering. Det er store ambitioner, men ikke urealistiske, når man tager virksomhedens skarpe fokus og allerede i dag høje kompetenceniveau i betragtning.

Intelligent Systems har med sit flotte årsresultat vist at de forudsætninger, der skal til for at tiltrække de rigtige projektopgaver og de rigtige medarbejdere, som danner grobunden for den store ambition, er på plads. Samtidig er behovet for for automatisering i distribution og produktion i stærk vækst, hvilket betyder en stigning i behovet for de kompetencer Intelligent Systems tilbyder.

Hovedtal for Intelligent Systems
Beløb i t.DKK 17.02.06 - 31.12.06

Resultat
Resultat af primær drift 775
Årets resultat 546

Balance
Samlede aktiver 1.920
Egenkapital 1.046

Nøgletal for Intelligent Systems
Rentabilitet
Egenkapitalens forrentning 70,6%
Afkast af investeret kapital 40,4%

Soliditet
Egenkapitalandel 54,5%

Øvrige
Antal medarbejdere (gnsn.) 3

Download
Download bl.a. pressemeddelelse som PDF, fotomateriale og Intelligent Systems Årsrapport her:
http://www.intelligentsystems.dk/da/presse

Kontakt
For yderligere oplysninger kontakt:

Niki Nicolas Grigoriou
CEO / Software Architect
Tlf. +45 2045 6039

Frank Sørensen
Vice CEO / Software Architect
Tlf. +45 2045 6080

Maica Nielsen
Marketing & Administration Coordinator
Tlf. +45 2464 3445

Relevant information

http://www.intellligentsystems.dk


Pressekontakt


Firma

Intelligent Systems A/S
Havnevej 11
9560 Hadsund, Danmark

  70 20 22 75

http://www.intelligentsystems.dk

Modtag nyheder fra Intelligent Systems A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire