Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/07-16   -   Pressemeddelelse

Lettelse i IT-Branchen: Nu stiger optaget på it-uddannelserne igen

Sidste år var der bekymring i IT-Branchen, hvor der er akut mangel på arbejdskraft, over et fald i optaget på it-uddannelserne. Derfor var årets optagelsestal imødeset med spænding. Men nu stiger optaget igen. 6 pct. flere unge skal læse IT efter sommerferien.

Tallene for årets optag på it-uddannelserne var ventet med spænding i IT-Branchen, hvor manglen på arbejdskraft er stor.

"Det er med nogle alvorligt store sommerfugle i maven, at vi har ventet på årets optagelsestal. For det er helt afgørende for vores branche, at flere unge i de kommende år får en it-uddannelse - ellers kommer det til at koste vækst og udvikling", siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Sommerfuglene blev afløst af glæde, da man i brancheforeningen for it- og televirksomheder kunne konstatere, at flere unge i år er optaget på en it-uddannelse.

"At 6 pct. flere er optaget på it-uddannelserne er en rigtig god nyhed. I år søgte 14 pct. flere ind på it-uddannelserne. Det viser, at de unge for alvor har fået øje på de spændende jobmuligheder, som it-branchen tilbyder. Og med et øget optag får flere unge mulighed for at forfølge drømmen om en it-karriere", siger Mette Lundberg, IT-Branchen

Softwareudvikling hitter
Det er blandt andet et øget optag på softwareudvikling og civilingeniøruddannelserne, der er med til at bringe optagelsestallet i vejret. Optaget på softwareudvikling er således steget med hele 62 pct.

"Det er virkelig værd at glæde sig over, at de unge er tændte på softwareudvikling og andre teknisk tunge uddannelser. Det er kompetencer, som er super efterspurgte på arbejdsmarkedet, så de her unge kommer til at gå som varmt brød når de er færdige", siger Mette Lundberg, IT-Branchen.

I IT-Branchen er man således meget tilfredse med, at der er blevet lyttet og skabt flere pladser på nogle af de it-uddannelser, der er stærkt efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Alligevel mangel på 19.000 it-specialister i fremtiden
Men selv med det øgede optag, så er det langt fra nok til at imødekomme behovet for it-specialister. Allerede i dag må hver 3. it-virksomhed opgive at besætte stillinger, jf. IT-Branchens årlige undersøgelse, IT-Barometeret. Og problemet er støt stigende. I 2030 vil Danmark - på trods af et forventet stigende optag på it-uddannelserne - mangle 19.000 it-specialister, viser en kortlægning fra Erhvervsministeriet i foråret.

"Manglen på it-specialister er en bombe under it-branchen og under Danmarks digitalisering. Derfor må alle midler tages i brug. Både de, der virker på kort sigt, som efteruddannelse og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, og de, der virker på langt sigt. Vi er nødt til at sætte målrettet ind for at vække børns interesse for teknologi allerede i folkeskolen", siger Mette Lundberg, IT-Branchen.

IT-Branchen foreslår sammen med IDA og Prosa, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale kompetencer og at et kompetence-board løbende monitorerer kompetencebehovet og kommer med anbefalinger på tværs af undervisning, uddannelse og efteruddannelse.

IT-Branchen og Dansk Erhverv ser også gerne, at der indføres et kreativt og skabende it-fag i folkeskolen. Sammen med en række it-virksomheder er man gået forrest og vil med et pilotprojekt i hhv. København og Vejle kommune efter sommerferien tilbyde 15 klasser et forløb, Coding Class - https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/hvad-er-coding-class

Billeder


Pressekontakt

Mette Lundberg
Direktør for Politik & Kommunikation
  +45 27 16 13 80

Firma

IT-Branchen
Børsbygningen, Slotsholmsgade
1217 København K, Danmark

  +45 72 25 55 02
  +45 27 83 90 38

http://www.itb.dk

Modtag nyheder fra IT-Branchen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire