Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/11-16   -   Pressemeddelelse

Små leverandører har fat i den offentlige digitalisering

Ud af de 2.230 it-leverandører til det offentlige havde 1.940 af dem mindre end 20 medarbejdere. Dermed er det i høj grad små danske virksomheder, der står for den offentlige danske digitalisering.

Af de leverandører, der i 2015 leverede it-ydelser og løsninger til det offentlige, havde 87,0% af dem under 20 ansatte, 10,9% havde 20-99 ansatte og 2,2% havde 100 eller flere ansatte. Det viser tal fra UdbudsVagten.

"Fordelingen er nogenlunde den samme i forhold til 2014, og den viser, at det offentlige i høj grad bruger mindre it-virksomheder, når de skal udrulle deres digitale strategi," siger Kevin Leig Bengtson, adm. direktør hos UdbudsVagten. I 2014 var fordelingen hhv. 86,9%, 10,8% og 2,3%.

2.230 digitale hjælpere
Selvom det ofte er de store flagskibsprojekter, der trækker overskrifterne, så findes der en sand underskov af mindre leverandører til det offentlige. Og det glæder IT-Branchen.

"Det er glædeligt, at så mange forskellige it-leverandører bidrager til den offentlige digitalisering med netop deres specialområde og ekspertise. Det er med til at rykke os hen mod fremtidens digitale samfund," udtaler Lars Andersen, formand for udvalget til offentlig digitalisering i IT-Branchen.

Nye udbudsregler kan få flere på banen
Den nye udbudslov, der trådte i kraft i starten af 2016, giver mere fleksible rammer for udbud, og lægger bl.a. op til dialog i hele udbudsprocessen. Det giver mulighed for at afklare og udfordre udbuddet inden det skrives færdigt, så kravspecifikationen i sidste ende åbner op for forskellige løsningsmodeller.

"Det kan være ret så omkostningsfyldt at komme ind på markedet, og det holder desværre stadig mange fra at byde på offentlige it-projekter. Derfor håber vi også, at det offentlige i stigende grad vil gøre brug af de nye udbudsmuligheder, så vi ikke bare får bedre løsninger, men også får langt flere leverandører ind på det offentlige marked," siger Lars Andersen.

I Danmark kommer store dele af vores vækst og innovation fra små virksomheder. I It-branchen er dette også tilfældet. Kun ved at åbne op for den store gruppe af mindre leverandører og deres innovationskraft kommer vi sikkert i mål med Danmarks digitale omstilling.

Om UdbudsVagten
UdbudsVagten indsamler data om offentlige indkøb og udbud fra mere end 20.000 datakilder og overvåger udbudsdata fra 124 lande.


Billeder


Pressekontakt

Rune Fick Hansen
Kommunikationschef
  +45 27 83 90 38

Firma

IT-Branchen
Børsbygningen, Slotsholmsgade
1217 København K, Danmark

  +45 72 25 55 02
  +45 27 83 90 38

http://www.itb.dk

Modtag nyheder fra IT-Branchen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire