Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/11-16   -   Pressemeddelelse

Små virksomheder vinder flere offentlige it-udbud

Mere end hvert tredje it-udbud bliver nu vundet af en mindre it-virksomhed med under 20 ansatte. Det er næsten en fordobling siden 2014.

Seneste tal Fra UdbudsVagten viser, at 36,9 procent af disse blev vundet af virksomheder med under 20 ansatte. I 2014 vandt de små it-virksomheder kun 19,2 procent af it-udbuddene. Samlet set betyder det en stigning på mere end 92 procent på bare et år

"Vi kan med tallene fra 2015 se, at de små virksomheder har fået foden indenfor og har forstået, hvad der skal til for at vinde de offentlige udbud. Det er godt at se at de offentlige indkøbere i stigende grad åbner op for flere leverandører. Det kan være med til at skabe et mere levende og fleksibelt marked," siger Kevin Leig Bengtson, adm. direktør hos UdbudsVagten.

Færre udbud til de større virksomheder
I 2014 sad virksomheder med over 20 ansatte på mere end 80 % af de vundne udbud, men denne andel er tilsvarende faldet i 2015. Mens de mellemstore virksomheders (med mellem 21 og 100 ansatte) andel af vundne udbud er faldet med næsten 12 procentpoint, er de store virksomheders (med over 100 ansatte) andel faldet med 6 procentpoint.

Tallene viser ikke bare en mere ligelig fordeling af vundne udbud blandt de forskellige virksomhedsstørrelser, men viser også, at det samlede antal udbud er faldet 18,6 procent i 2015 i forhold til 2014. I 2015 blev gennemført 233 offentlige it-udbud mod 287 i 2014.

"Med det samlede antal udbud i nedgang betyder det, at virksomheder i højere grad skal kæmpe for at få en del af markedet. Her er det vigtigt at prioritere den gode dialog, f.eks. gennem anvendelsen af mulighederne i den nye udbudslov, samt efterleve anbefalingerne i det nye kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde, " siger Lars Andersen, formand for det offentlige digitaliseringsudvalg i IT-Branchen.

Om UdbudsVagten
UdbudsVagten indsamler systematisk data om offentlige indkøb. UdbudsVagten bidrager med et faktabaseret grundlag, der har til formål at afdække hvor, hvornår og hvordan indkøbskronerne anvendes.Relevant information

UdbudsVagten
http://udbudsvagten.dk/


Billeder


Pressekontakt

Rune Fick Hansen
Kommunikationschef
  +45 27 83 90 38

Firma

IT-Branchen
Børsbygningen, Slotsholmsgade
1217 København K, Danmark

  +45 72 25 55 02
  +45 27 83 90 38

http://www.itb.dk

Modtag nyheder fra IT-Branchen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire