Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/12-16   -   Pressemeddelelse

Danmarks Vækstråd: Alle skal lære at kode

Allerede i 2025 risikerer vi at mangle 110.000 personer med de rette kompetencer på det danske arbejdsmarked. Det viser en analyse udarbejdet for Danmarks Vækstråd, der derfor anbefaler, at alle skal lære at kode - allerede fra folkeskolen. I IT-Branchen er jublen total.

Vækstrådet kom i dag med en række anbefalinger til, hvordan vi sikrer danske virksomheder de nødvendige kompetencer - både her og nu og på sigt. Som et svar på, hvordan vi fremtidssikrer vores uddannelser anbefaler rådet, at "Computational Thinking" gøres til en integreret og obligatorisk del af undervisningen på relevante uddannelser - både i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser samt på voksen- og efteruddannelsesforløb.

"Anbefalingen er spot on," siger en begejstret Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen. "Hvis vi skal ruste nutidens børn til fremtidens arbejdsmarked, er vi nødt til at lære dem at være skabende og innovative med teknologi. Det er simpelthen en grundlæggende kompetence for at kunne fungere i et digitalt samfund."

World Economic Forum har forudsagt, at 65% af de børn, der starter i grundskolen nu, vil ende i jobtyper der ikke findes i dag. Det stiller en række nye krav til, hvordan skolen skal ruste børn til en så foranderlig verden.

"Det handler om at ruste børn med kompetencer til det 21. århundrede. Her er det ikke nok at kunne dansk og engelsk - kodning er fremtidens sprog. Derfor har vi brug for et nyt fag i folkeskolen, der lærer børn at navigere og skabe i en digital virkelighed," udtaler Birgitte Hass.

Kodning eller Computational Thinking i skolen handler dog om langt mere and blot at lære et kodesprog.

"Digitale teknologier udfordrer radikalt den måde vi tænker, forstår og organiserer verden på, og de griber ind i vores samfundsstrukturer juridisk, økonomisk, demokratisk, sundhedsfagligt, videnskabeligt m.v." siger Michael E. Caspersen, udviklingschef hos It-vest, ph.d. og grundlægger af Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet.

Michael Caspersen fortsætter: "Derfor skal Computational Thinking og informatik være en del af almendannelsen så alle børn og unge uddannes til at være kritiske, kompetente og reflekterede samfundsborgere og til i bredeste forstand at kunne medvirke til at forme også den digitaliserede virkelighed."

"Computational Thinking handler forenklet sagt om at kunne forstå, udtænke og designe algoritmer og dermed forstå, hvordan it påvirker os og hvordan vi kan bruge it som det 21. århundredes mikroskop til at forstå verden og til at finde digitale løsninger på kendte, nye og også meget komplekse problemstillinger," udtaler Michael Caspersen. "Personer der ikke forstår præmisserne for digitaliseringen og ikke kan agere algoritmisk i denne, vil i stigende grad være stillet som de der for århundreder tilbage ikke kunne læse og skrive".

Lige nu prøves et sådan fag af i praksis i 17. klasser ude på de danske skoler. Projektet Coding Class er iværksat af IT-Branchen i samarbejde Coding Pirates og en række medlemsvirksomheder for at vise, hvordan computational thinking kan integreres i folkeskolen.

Se vækstrådet samlede anbefalinger her.Relevant information

Hvad er Computational Thinking og kodning
https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/hvad-er-coding-class

Læs mere om Coding Class
https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/coding-class

Danmarks Vækstråds rapport
http://danmarksvaekstraad.dk/file/634221/Rapport_om_kvalificeret_arbejdskraft.pdf


Billeder


Pressekontakt

Rune Fick Hansen
Kommunikationschef
  +45 27 83 90 38

Firma

IT-Branchen
Børsbygningen, Slotsholmsgade
1217 København K, Danmark

  +45 72 25 55 02
  +45 27 83 90 38

http://www.itb.dk

Modtag nyheder fra IT-Branchen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire