Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/08-15   -   Pressemeddelelse

IT-Branchens kommentar til en ny Sundhedsdatastyrelse

Sundheds- og ældreministeriet har offentliggjort deres nye organisation, hvilket inkluderer en ny Sundhedsdatastyrelse, der bl.a. skal sikre, at stat, region og kommuner bedre kan dele data og hæve kvaliteten i sundhedsvæsenet.

"Det er som udgangspunkt positivt, at der bliver selvstændigt fokus på data og deling af data mellem myndigheder. Det er en helt afgørende vej til at hæve kvaliteten i sundhedsvæsenet," siger Freddy Lykke, formand for Udvalget for sundheds-it i IT-Branchen og adm. direktør i Cetrea A/S.

I det seneste stykke tid har der været flere diskussioner om datasikkerhed og borgerindsigt. Og her er meldingen fra IT-Branchen klar: "Sikkerheden omkring borgernes data og borgernes kontrol med egne data skal altid være i højsædet. Samtidigt er det vigtigt, at data bliver bragt i spil på en måde, der gør, at vi kan forebygge og behandle bedre," udtaler Freddy Lykke.

Sundhedsdata handler ifølge IT-Branchen ikke kun om, hvordan myndighederne deler informationer med hinanden. Udbredelsen af apps og devices, der støtter den enkelte borger i sin personlige sundhed, bør også være et emne, som den nye styrelse skal forholde sig til.

"Som borgere skaber vi stadigt flere nyttige sundhedsdata via apps og devices. Det er vigtigt, at den nye styrelse også arbejder med, hvordan vi får bragt borgernes egne data i spil i forhold til det offentlige og private sundhedsvæsen. Det kræver måske, at vi giver plads til en række private aktører og etablerer en markedsplads for private sundhedsservices som danskerne kan benytte før, under og efter behandlinger i sundhedsvæsenet," siger Freddy Lykke.

Kontakt Freddy Lykke, 51 16 52 16, for yderligere kommentarer.


Billeder


Pressekontakt

Rune Fick Hansen
Kommunikationschef
  +45 27 83 90 38

Firma

IT-Branchen
Børsbygningen, Slotsholmsgade
1217 København K, Danmark

  +45 72 25 55 02
  +45 27 83 90 38

http://www.itb.dk

Modtag nyheder fra IT-Branchen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire