Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/12-15   -   Pressemeddelelse

Erhvervslivet skriger efter it-specialister

42 procent af de danske virksomheder, der har forsøgt at rekruttere it-specialister, har haft svært ved at finde de rette kompetencer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

"Det er kritisk, at så mange virksomheder ikke kan skaffe de rette it-kompetencer, der skal hjælpe dem med at fremtidssikre deres forretning. På bare fire år er vi faldet fra en 4. plads til en 15. plads i global it-parathed, og der er brug for handling, hvis vi ikke skal tabe kampen mod internationale konkurrenter," siger Cecilia Bonefeld-Dahl, der er formand for IT-Branchen.

Cecilia Bonefeld-Dahl henviser til teknologirapporten fra World Economic Forum. Den viser, at Danmark er faldet 11 pladser tilbage fra 2012 til 2015.

Tunge it-kompetencer søges
Ifølge Danmarks Statistik er det især de tunge it-kompetencer, erhvervslivet har svært ved at finde. Blandt de virksomheder, der har haft vanskeligt ved at rekruttere it-specialister, har 61 % haft svært ved at finde medarbejdere med kompetencer inden for it-systemarkitektur, mens 40 % har haft svært ved at finde medarbejdere med en kombination af it- og forretningsudvikling.

"Det er nødvendigt at tiltrække flere studerende til de mellemlange og længerevarende it-uddannelser, da det er de kompetencer, som erhvervslivet råber efter. Og her handler det både om at skabe en interesse hos de unge og om at have et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, så vi sikrer, at de færdiguddannede kommer ud med de rette kompetencer," fastslår Cecilia Bonefeld-Dahl.

Erhvervslivet skal også i gang
Men det er ikke kun uddannelsessituationen, der skal forbedres. Erhvervslivet har også en stor rolle at spille.

Rapporten fra Danmarks Statistik viser, at kun 16 % af virksomhederne har tilbudt at opkvalificere deres eksisterende it-specialister, mens knap hver 4. (24 %) har tilbudt it-opkvalificering af de øvrige ansatte.

"IT-udviklingen går stærkt, og på ganske få år kan systemer og software være forældet. Derfor er det nødvendigt, at virksomhederne hele tiden sørger for at medarbejdernes kompetence følger med. Ellers sakker virksomheden bagud, og vil tabe kampen til smartere og mere digitaliserede konkurrenter," siger Cecilia Bonefeld-Dahl.

IT-Branchen mener
Børn og unge skal tændes på teknologi gennem hele deres undervisning.
- Der er behov for en styrket faglighed omkring at være kreativt skabende med it i folkeskolen
- Det nye faste it-fag i gymnasiet bør være obligatorisk for at bibringe unge fremtidens kompetencer

Med arbejdsløshedstal der svinger mellem 1,4 % og 49,2 % på it-uddannelserne, er det tydeligt, at der skal skabes et bedre match mellem it-uddannelser og arbejdsmarkedets behov.
- Der er brug for en målrettet indsats for at tilpasse it-uddannelserne til arbejdsmarkedets behov som opfølgning på en kortlægning af fremtidens efterspørgsel efter it-specialister
- It-uddannelser, der producerer efterspurgte kandidater, skal sikres tilstrækkelige ressourcer til at øge optaget samtidigt med, at kvaliteten fastholdes og frafaldet på studierne reduceres

Det tager tid at uddanne flere på de længerevarende it-uddannelser, og derfor er det nødvendigt at tænke i udenlandsk arbejdskraft. Danmark skal være attraktivt for udenlandske it-specialister.
- Danmark skal brandes som et attraktivt land for udenlandsk arbejdskraft, og der skal løbende arbejdes med at gøre det lettere at få den efterspurgte udenlandske arbejdskraft

Om IT-anvendelse i virksomheder 2015 fra Danmarks Statistik
I rapporten "IT-anvendelse i virksomheder 2015" fra Danmarks Statistik er 3.975 danske virksomheder blevet spurgt om deres anvendelse af it. Virksomhederne er fordelt på branchegrupperne: Industri, Bygge & anlæg, Handel & transport mv., Information & kommunikation, Erhvervsservice mv. Dataindsamlingen er sket via spørgeskemabaseret stikprøve i perioden februar-juni 2015.Relevant information

Rapport fra World Economic Forum
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf

IT-Branchen i tal
https://itb.dk/articles/fremtidens-kompetencer/relevante-analyser-og-rapporter

"IT-anvendelse i virksomheder 2015" fra Danmarks Statistik
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20740&sid=itvirk2015


Billeder


Pressekontakt

Rune Fick Hansen
Kommunikationschef
  +45 27 83 90 38

Firma

IT-Branchen
Børsbygningen, Slotsholmsgade
1217 København K, Danmark

  +45 72 25 55 02
  +45 27 83 90 38

http://www.itb.dk

Modtag nyheder fra IT-Branchen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire