Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/05-03   -   Pressemeddelelse

Rekordstort ansøgerantal til IT-højskolen

Selvom der fortælles dystre historier om it-branchen i denne tid, har det
ikke skræmt de unge væk fra de videregående uddannelser inden for it-området. Interessen for IT-højskolens kandidatuddannelser har aldrig været større.

Studiekontoret på IT-højskolen er meget glade for den store interesse, men havde ikke ventet at modtage så mange ansøgninger, som det er tilfældet. Antallet af ansøgere er steget med 60 pct. i forhold til ansøgerantallet sidste år.

"På IT-højskolen tilbyder vi de studerende et multifagligt miljø på højt niveau, hvor programmører, innovatører, tekstforfattere og forretningsfolk lærer at arbejde sammen på tværs af faglige skel. De kompetencer, som de studerende erhverver sig gennem disse projektsamarbejder, er meget efterspurgte i erhvervslivet. Årsagen til den stigende interesse for IT-højskolens kandidatuddannelser skal muligvis findes her," mener Søren Smidt, uddannelseschef på IT-højskolen.

IT-højskolen, som også tilbyder to internationale kandidatuddannelser inden for multimedieteknologi og internet- og softwareteknologi, er ligeledes begyndt at mærke en stigende interesse fra udlandet.

"De udenlandske studerende, vi har i dag, er meget kompetente, og de bidrager i høj grad til det faglige miljø på IT-højskolen. Nogle af de færdiguddannede vil få ansættelse i danske virksomheder. Andre vil arbejde fra virksomheder i deres hjemland, bl.a. på basis af et godt kendskab til Danmark. Dette kan vise sig at være betydningsfuldt for landet," siger John Aasted Sørensen, lektor på IT-højskolen.

Om IT-højskolen
IT-højskolen blev etableret i 1999 med det formål at varetage forskning og undervisning på universitetsniveau inden for et bredt spektrum af informationsteknologiske emner. IT-højskolen har i dag forskningsafdelinger inden for områderne: Digital æstetik og kommunikation; Innovation; Teori; Design og brug af informationsteknologi. Universitetet uddanner cand.it.'ere inden for seks forskellige linier: Design, kommunikation og medier; Elektronisk handel; Internet- og softwareteknologi; Multimedieteknologi; Softwareudvikling; Tværfaglig it-udvikling. IT-højskolen tilbyder desuden fire masteruddannelser, en diplomuddannelse og omkring 80 it-enkeltfagskurser inden for efter- og videreuddannelse. Læs mere om IT-højskolen i København på: http://www.it-c.dk

Relevant information

http://www.it-c.dk


Pressekontakt


Firma

IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S, Danmark

  72 18 50 00
  25 55 04 47

http://www.itu.dk

Modtag nyheder fra IT-Universitetet i København på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire