Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/06-03   -   Pressemeddelelse

Danmark får et nyt universitet

Når den nye universitetslov træder i kraft den 1. juli, får Danmark et universitet, der udelukkende fokuserer på it. IT-højskolen i København får status som selvstændigt universitet og ændrer dermed navn til IT-Universitetet i København. På engelsk kommer IT-højskolen til at hedde IT University of Copenhagen.

Danmark ønsker at være en af verdens førende it-nationer, og dermed være blandt de lande i verden, der er bedst til at skabe værdi med it. Derfor grundlagde man i 1999 IT-højskolen i København. Formålet med IT-højskolen er at styrke it-forskningen og samtidig øge væksten af højtuddannede, der har de kompetencer, der skal til for at skabe en førende it-nation. I dag - fire år efter - har IT-højskolen udklækket knap 300 cand.it.'ere, som har fundet arbejde inden for en bred vifte af områder. Kandidaternes jobtitler varierer fra alt lige fra softwareudvikler og informationsarkitekt til forretningskonsulent.

Et unikt universitet
"Det er helt unikt, at Danmark nu får et universitet, der udelukkende fokuserer på it. Men som mange måske vil tro, er det fremtidige IT-Universitet ikke sat i verden for kun at uddanne hårdkogte programmører. På IT-højskolen betragter vi it ud fra mange forskellige faglige vinkler. Lige fra starten har vores mål været at give de studerende kundskaber inden for en trekant, hvor naturvidenskab, design og erhverv udgør hjørnerne i trekanten. I naturvidenskabshjørnet befinder datalogi, matematik og ingeniørfagene sig, i designhjørnet er de humanistiske, kunstneriske og kreative fag, og i erhvervshjørnet finder man fag som økonomi, organisation og projektledelse. Vil man begå sig inden for informationsteknologiens verden, skal man kende noget til alle tre hjørner i trekanten samtidig med, at man skal have et særligt kendskab til mindst et af hjørnerne," forklarer IT-højskolens direktør, Mads Tofte.

IT-forskning
"IT-højskolen har i sin korte levetid opbygget nogle meget stærke forskningsområder inden for bl.a. billedbehandling, spil, mobilitet og softwareudvikling. Med international målestok har denne forskning sat sig tydelige spor i form af nye produkter, virksomheder og samarbejder," udtaler Mads Tofte.

Optagelseskrav
Studerende, der søger om optagelse på en af kandidatuddannelserne på det fremtidige IT-Universitet, skal have en bachelorgrad fra et andet universitet for at blive optaget. Siden IT-højskolen blev etableret, har man optaget studerende med mere end 100 forskellige bachelorgrader. Udover at uddanne cand.it.'ere tilbyder IT-Universitetet også diplom- og masteruddannelser.

Universitetet flytter til Ørestad
I starten af det nye år rykker IT-Universitetet teltpælene op fra sin nuværende adresse i Københavns nordvest-kvarter og flytter ud i universitetets nye bygning i Ørestad, som er tegnet af Henning Larsens Tegnestue. Universitetet fordobler sit areal til i alt 19.000 m2 - med mulighed for senere tilbygning af yderligere 10.000 m2. Det nye byggeri skal med tiden rumme 300 ansatte og 2500 studerende.

Om IT-højskolen
IT-højskolen blev etableret i 1999 med det formål at varetage forskning og undervisning på universitetsniveau inden for et bredt spektrum af informationsteknologiske emner. IT-højskolen har i dag forskningsafdelinger inden for områderne: Digital æstetik og kommunikation; Innovation; Teori; Design og brug af informationsteknologi.

Universitetet uddanner cand.it.'ere inden for seks forskellige linier: Design, kommunikation og medier; Elektronisk handel; Internet- og softwareteknologi; Multimedieteknologi; Softwareudvikling; Tværfaglig it-udvikling. IT-højskolen tilbyder desuden fire masteruddannelser, en diplomuddannelse og omkring 80 it-enkeltfagskurser inden for efter- og videreuddannelse. IT-højskolen har i dag knapt 1400 studerende, heraf er godt en tredjedel kvinder.

Læs mere om IT-højskolen i København på: http://www.it-c.dk (Bemærk, at IT-højskolen i forbindelse med navneskiftet får ny webadresse: http://www.itu.dk).


Relevant information

http://www.it-c.dk


Pressekontakt


Firma

IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S, Danmark

  72 18 50 00
  25 55 04 47

http://www.itu.dk

Modtag nyheder fra IT-Universitetet i København på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire