Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/07-03   -   Pressemeddelelse

Verdens største center for computerspilsforskning

Millioner af mennesker verden over kæmper dagligt mod faretruende monstre og uhyggelige drager i computerspillenes virtuelle verden. Den enorme interesse for spillene gør, at vi i dag må betegne dem som en vigtig del af vores kultur. På IT-Universitetet i København ønsker man at styrke forskningen inden for computerspil. Derfor har man oprettet et særligt center, hvor forskerne sætter spillene under lup.

På nuværende tidspunkt er otte forskere tilknyttet centeret, som har fået navnet "Center for Computer Games Research Copenhagen". Rundt om i verdenen er der tidligere taget initiativer til spilforskningscentre, men disse centre har som regel kun 1-2 forskere tilknyttet. Det er nyt, at man i Danmark nu har samlet en større gruppe af forskere, der skal studere computerspillene nærmere.

Idéen med det danske spilforskningscenter er at samle forskere og give dem muligheden for at fokusere på computerspillene med deres mange forskellige faglige briller. På spilforskningscentret har man bl.a. samlet forskere med baggrund i psykologien og filmverdenen.

Hvorfor forske i computerspil?
Vi mener, at det vigtigt at forske i computerspil, fordi det er et meget stort kulturelt og industrielt felt, som vi ved meget lidt om. Forskningsmæssigt er det et område, der stort set har ligget uberørt hen. Det er på tide at bringe samfundsdebatten om spil videre og erstatte mediepanik og bekymring med fakta og viden. Computerspil er i dag en ledende kraft i udviklingen af nye sociale rum og nye kommunikationsteknologier. Ser man bort fra tv, er spillene muligvis også den vigtigste sociale og æstetiske kulturgenre i dag. Vi ved næsten ingenting om denne genre. Derfor er vi selvfølgelig nødt til at udforske den nærmere, udtaler Espen Aarseth, lektor på IT-universitetet og redaktør af Gamestudies.org, verdens første akademiske tidsskrift for spilforskning.

Målet med spilcentret
Målet er at blive et ledende forskningscenter inden for det nye felt, som computerspilstudier er. Forskerne vil se nærmere på de kulturelle og kommunikative egenskaber ved computerspillene ved at sætte fokus på æstetik, brug og design af spillene. Bl.a. vil de søge at finde svarene på, hvordan man kan bruge spillene i undervisningen af børn og unge, og de vil se nærmere på spørgsmålet om etik i voksenspillene.

Planen er også at opbygge et stort spilbibliotek med de mest populære spil inden for forskellige genre. Desuden ønsker man i biblioteket at opbevare de spil, som man vurderer, vil have en særlig betydning for eftertiden.

For mere information om Center for Computer Games Research Copenhagen, se: http://game.itu.dk
Læs også verdens første akademiske tidsskrift for spilforskning: http://Gamestudies.org

Om IT-Universitetet i København
IT-Universitetet blev etableret 1. juli 2003 og bygger på IT-højskolen, som blev oprettet i 1999. IT-Universitetet har til formål at varetage forskning og undervisning på universitetsniveau inden for et bredt spektrum af informationsteknologiske emner. IT-Universitetet har i dag forskningsafdelinger inden for områderne: Digital æstetik og kommunikation; Innovation; Teori; Design og brug af informationsteknologi.

Universitetet uddanner cand.it.'ere inden for seks forskellige linier: Design, kommunikation og medier; Elektronisk handel; Internet- og softwareteknologi; Multimedieteknologi; Softwareudvikling; Tværfaglig it-udvikling. IT-Universitetet tilbyder desuden fire masteruddannelser, en diplomuddannelse og omkring 80 it-enkeltfagskurser inden for efter- og videreuddannelse. IT-Universitetet har i dag knapt 1400 studerende, heraf er godt en tredjedel kvinder. Læs mere om IT-Universitetet i København på: http://www.itu.dk

Relevant information

http://game.itu.dk/


Pressekontakt


Firma

IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S, Danmark

  72 18 50 00
  25 55 04 47

http://www.itu.dk

Modtag nyheder fra IT-Universitetet i København på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire