Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/09-03   -   Pressemeddelelse

Universiteter koordinerer it-forskningsstrategi

Rektor Henrik Toft Jensen, RUC
Rektor Finn Junge-Jensen, HHK
Rektor Linda Nielsen, KU
Institutleder Kaj Madsen, DTU
Rektor Mads Tofte, ITU

18. september 2003

Universiteterne i hovedstadsområdet er nu gået sammen om at koordinere deres it-forskningsstrategier.

De fem universiteter (Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen i København, IT-Universitetet i København (tidl. IT-højskolen), Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet) har det sidste års tid arbejdet sammen om at identificere fagområder, hvor regionen har de forskningsmæssige kompetencer, der skal til for at skabe forskning i verdensklasse.

Det har ført til, at de fem universiteter i fællesskab er blevet enige om at støtte følgende tre områder (i ikke-prioriteret rækkefølge):

Bioinformatik og systembiologi
Biomedicinsk billedanalyse
Mobil IKT


Processen

I det sidste års tid har forskere fra de fem universiteter og den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole arbejdet sammen i grupper på tværs af universiteterne for at formulere forslag til strategiske indsatsområder.

De mange forslag blev vurderet af en gruppe på fem forskere, en fra hvert universitet. Denne gruppe, kendt under navnet "University Research Coordination Committee" udvalgte et mindre antal forslag, som forslagsstillerne derefter præsenterede for universiteternes rektorer og de andre forslagsstillere i maj måned 2003. På baggrund af præsentationerne besluttede rektorerne at give deres samlede støtte udadtil til ovennævnte tre områder, samtidig med at der blev identificeret en række lovende forslag, som universiteterne vil arbejde på at styrke yderligere internt.

Det primære kriterium, der har været anvendt i udvælgelsesprocessen, har været det videnskabelige indhold i forslagene.

Et yderligere væsentligt kriterium i udvælgelsesprocessen har været i hvilken udstrækning forskerne bag de forskellige forslag har været i stand til at arbejde på tværs af institutionsgrænser for at formulere deres forslag.

Hvorfor koordinere forskningsstrategier?

De valgte strategiske forskningsområder er kendetegnet ved, at de kan styrkes ved øget samarbejde universiteterne imellem og ved et øget samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet.

For nogle typer af forskning er den type af samordning helt nødvendig for en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og for etablering af kritisk masse i forskningen.

Universiteterne skal naturligvis stimulere og støtte samarbejde på tværs af institutionsgrænser, når som helst det er muligt. Ingen forestiller sig en stor forkromet strategi, som alle forskere skal indrette sig efter. En forskningsstrategi, som universiteterne i fællesskab bakker op om, er noget andet, nemlig et skulderklap til de forskere, der står bag initiativerne, og et klart signal til omverdenen om, at her mener universiteterne at have noget, som omverdenen har gavn eller vil kunne få gavn af at indgå i et samarbejde om. Endelig er det selvfølgelig et bidrag til den løbende debat af Danmarks it-forskningsstrategi.

Yderligere information

Yderligere information om URCC-samarbejdet kan indhentes hos rektor Mads Tofte, IT-Universitetet i København (tlf.: 38 16 88 12, e-mail: tofte@itu.dk) og rektor Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitetscenter (tlf.: 46 74 20 65, e-mail: htj@ruc.dk).

Kontaktpersoner for de enkelte forslag

Bioinformatik og systembiologi: Professor Søren Brunak, DTU (brunak@cbs.dtu.dk) og professor Anders Krogh (krogh@binf.ku.dk).

Biomedicinsk billedanalyse: Professor Peter Johansen, DIKU (peterjo@diku.dk) og professor Mads Nielsen, ITU (malte@itu.dk).

Mobilt IKT: Lektor Lars Birkedal, ITU (birkedal@itu.dk) og professor Jan Damsgaard, HHK (damsgaard@cbs.dk).

Relevant information

http://www.itu.dk


Pressekontakt


Firma

IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S, Danmark

  72 18 50 00
  25 55 04 47

http://www.itu.dk

Modtag nyheder fra IT-Universitetet i København på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire