Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/09-03   -   Pressemeddelelse

IT-Universitetet kåres som årets iværksætteruniversitet

IT-Universitetet i København bliver i dag kåret som årets iværksætteruniversitet 2003 af Videnskabsministeriet. Med den fornemme titel følger også en pris, som bliver overrakt af videnskabsminister Helge Sander på IT-Universitetet senere i dag. Ved kåringen deltager repræsentanter fra diverse iværksætterprojekter, der er igangsat på IT-Universitetet.

Pressen inviteres til at deltage i kåringen, som finder sted:

i kantinen på IT-Universitetet i København
Glentevej 67, 2400 København NV
Kl. 14.15 - 15.00

"IT-Universitetet betragter det som en meget stor ære at få tildelt denne pris. Fra etableringen af IT-Universitetet har innovation og samarbejde med det omgivende samfund ligget højt i vores bevidsthed. Det er glædeligt, at en stor del af IT-Universitetets studerende er interesseret i at skabe nye virksomheder, produkter og tjenester, som forhåbentlig kan være med til at sikre velfærd og vækst i Danmark fremover. Der er stadig mange ting, vi kan gøre bedre, og prisen er et godt incitament til at komme videre med processerne," udtaler rektor Mads Tofte.

Anvendelighed og forskning går hånd i hånd
"IT-Universitetet lægger vægt på forskning som både er på højt internationalt niveau, og som kan anvendes og skabe værdi for det danske samfund. Det er ikke et spørgsmål om 'enten eller' men om 'både og'. Det er glædeligt, at denne ambition smitter af på de studerende, som er den vigtigste kanal til at føre ny viden ud i praktiske anvendelser," siger rektor Mads Tofte.

Begrundelse for prisen
I begrundelsen fra Videnskabsministeriet lyder det, at IT-Universitetet kåres som årets iværksætteruniversitet 2003, fordi universitetets studerende gennemgående har den største iværksætteraktivitet, og samtidig i særlig udstrakt grad oplever inspiration og konkrete undervisningstilbud relateret til iværksætter-området.

Om IT-Universitetet i København
IT-Universitetet blev etableret 1. juli 2003 og bygger på IT-højskolen, som blev oprettet i 1999. IT-Universitetet har til formål at varetage forskning og undervisning inden for et bredt spektrum af informationsteknologiske emner, og har i dag forskningsafdelinger inden for områderne: Digital æstetik og kommunikation; Innovation; Teori; Design og brug af informationsteknologi.

Universitetet uddanner cand.it.'ere inden for seks forskellige linier: Design, kommunikation og medier; Elektronisk handel; Internet- og softwareteknologi; Multimedieteknologi; Softwareudvikling; Tværfaglig it-udvikling. IT-Universitetet tilbyder desuden diplom- og masteruddannelser samt it-enkeltfagskurser inden for efter- og videreuddannelse. Stedet har i dag 1700 studerende, heraf er en tredjedel kvinder. Universitetets fælles værdiggrundlag bygger på at være: toneangivende, imødekommende og ansvarlig. Læs mere om IT-Universitetet i København på: http://www.itu.dk

Kontaktpersoner
Forskningschef Jørgen Staunstrup, tlf.: 38 16 88 54/20 16 84 28, e-mail: jst@itu.dk
Kommunikationskoordinator, Trine Møller, tlf.: 38 16 88 80, e-mail: trmo@itu.dk

Relevant information

http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/d


Pressekontakt


Firma

IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S, Danmark

  72 18 50 00
  25 55 04 47

http://www.itu.dk

Modtag nyheder fra IT-Universitetet i København på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire