Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/10-03   -   Pressemeddelelse

IT-Universitetet har udpeget sin bestyrelse

Som følge af den nye universitetslov har IT-Universitetet nu sammensat sin bestyrelse med spændende navne fra erhvervslivet.

Mogens Munk Rasmussen, koncernchef og adm. direktør i Nykredit, som har været formand for IT-højskolens bestyrelse siden 1999, fortsætter som formand for den nye bestyrelse på IT-Universitetet.

"IT-Universitetets bestyrelse afspejler de opgaver, universitetet skal løse i forhold til den nye universitetslov: forskning, uddannelse og samspil med det omgivende samfund. Bestyrelsen, som består af udpegede eksterne medlemmer og valgte ansatte og studerende, er sammensat med henblik på den bedst mulige varetagelse af universitetsreformens nye ledelsesrolle," siger Mogens Munk Rasmussen.

Medlemmer af bestyrelsen
Den nye bestyrelse er sammensat af medarbejdere og studerende fra IT-Universitetet og personer fra erhvervslivet:

·Mogens Munk Rasmussen, koncernchef og adm. direktør, Nykredit
·Lilian Mogensen, underdirektør, ATP
·Ingelise Bogason, adm. direktør, CSC Danmark
·Jon Wulff Petersen, vicedirektør, Forskningscenter Risø
·Preben Damgaard, grundlægger af Navision
·Jane Andersen, udviklingsleder, IT-Universitetet
·Ole Fogh Olsen, adjunkt, IT-Universitetet
·Nicolas Cederstrøm, stud.it., IT-Universitetet
·Sebastien Inizian, stud.it., IT-Universitetet

To af medlemmerne - Lilian Mogensen og Preben Damgaard - har ligesom Mogens Munk Rasmussen siddet i IT-højskolens bestyrelse tidligere, medens Ingelise Bogason og Jon Wulff Petersen sammen med de valgte repræsentanter for studerende og personale er nye medlemmer af bestyrelsen.

IT-Universitetet er meget glade for, at loven fastholder, at universitetet skal have en bestyrelse med ekstern repræsentation, som er et af midlerne til at fastholde et godt samspil med det omgivende samfund. Et samspil, der har været et væsentligt element på IT-højskolen fra dens start, og et samspil, som nu videreføres i det nye IT-Universitet.

Om IT-Universitetet i København
IT-Universitetet blev etableret 1. juli 2003 og bygger på IT-højskolen, som blev oprettet i 1999. IT-Universitetet har til formål at varetage forskning og undervisning inden for et bredt spektrum af informationsteknologiske emner, og har i dag forskningsafdelinger inden for områderne: Digital æstetik og kommunikation; Innovation; Teori; Design og brug af informationsteknologi.

Universitetet uddanner cand.it.'ere inden for seks forskellige linier: Design, kommunikation og medier; Elektronisk handel; Internet- og softwareteknologi; Multimedieteknologi; Softwareudvikling; Tværfaglig it-udvikling. IT-Universitetet tilbyder desuden diplom- og masteruddannelser samt it-enkeltfagskurser inden for efter- og videreuddannelse. Stedet har i dag 1700 studerende, heraf er en tredjedel kvinder. Universitetets fælles værdiggrundlag bygger på at være: toneangivende, imødekommende og ansvarlig. Læs mere om IT-Universitetet i København på: www.itu.dk

Kontaktpersoner:
Koncernchef og adm. direktør Mogens Munk Rasmussen, Nykredit, tlf.: 33 42 14 00, e-mail: mmr@nykredit.dk

Rektor Mads Tofte, IT-Universitetet, tlf. 38 16 88 12, tlf.: tofte@itu.dk

Relevant information

http://www.itu.dk


Pressekontakt


Firma

IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S, Danmark

  72 18 50 00
  25 55 04 47

http://www.itu.dk

Modtag nyheder fra IT-Universitetet i København på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire