Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01-09-14  -   Pressemeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse for Kentto A/S 2013/14

Nyt tilfredsstillende resultat hos Kentto A/S. Der er i regnskabsåret 2013/14 realiseret en omsætning på mDKK 28,2 og et resultat efter skat mDKK 0,7. Selskabet er yderligere konsolideret, og soliditetsgraden udgør 48,1 pr. 30. juni 2014 mod 25,9 pr. 30. juni 2013.

Generalforsamlingen i Kentto A/S har den 29. august 2014 godkendt årsrapporten for 2013/2014.

Der er realiseret en omsætning på mDKK 28,2 mod mDKK 28,7 i regnskabsåret 2012/13. To store kunder gik konkurs i 3. kvartal 2013. Det salgsopsøgende arbejde er styrket for at identificere og indgå kontrakter med nye kunder, der kunne kompensere for den tabte omsætning som følge af de to store kunders konkurs.

Der er realiseret et overskud efter skat på mDKK 0,7 mod mDKK 1,3 i sidste regnskabsår. Nedgangen i resultat før skat kan alene henføres til tab på debitorer.

Egenkapitalen udgør ved årets udgang mDKK 3,6 mod mDKK 2,9 ved udgangen af sidste regnskabsår. Stigningen i egenkapitalen kombineret med et fald i samlede aktiver fra mDKK 11,1 pr. 30. juni 2013 til mDKK 7,5 pr. 30. juni 2014 medfører, at soliditetsgraden stiger fra 25,9 pr. 30. juni 2013 til 48,1 pr. 30. juni 2014.

Der er realiseret en pengestrøm fra driftsaktiviteter på mDKK 0,7 mod mDKK 1,3 i sidste regnskabsår 2012/13. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgør mDKK -0,2, hvilket ligger på niveau med sidste regnskabsår. Der er herefter realiseret en fri pengestrøm på mDKK 0,5 mod en fri pengestrøm på mDKK 1,1 i regnskabsåret 2012/13.

"Sammen med Dansk Byggeri har vi gennemført en række tiltag, der forbedrer arbejdsgange og profes- sionaliserer processer internt i Kentto. Flere lag i organisationen er nu involveret i at vurdere, planlægge og styre projekter, hvilket bl.a. indebærer at byggesjak er blevet mere involveret i styringen af projekter. Vi er desuden blevet mere selektive i valget af opgaver, bl.a. i lyset af hvilke risici vi kan og vil påtage os", siger bestyrelsesformand Frank Petersen.

Aktivitetsniveauet forventes at stige yderligere i de kommende år, bl.a. til sygehussektoren, udskiftning af broer samt regeringens planlagte renovering af almennyttige boliger og skoler m.v..

Kentto A/S driver entreprenørvirksomhed og udfører jord-, kloak-, beton-, belægnings- og tømrerarbejde. Selskabet beskæftiger mellem 25 og 45 medarbejdere afhængig af aktivitetsniveau (årstid). Selskabet har sæde i havnebyen Havnsø på Vestsjælland. De tre ejerledere Kristian Olsen, Thomas Jespersen og Thomas Nielsen har en baggrund som henholdsvis entreprenør og kloakmester, VVS og tømrer. Samarbejdet medfører, at de sammen kan få kontrakter med større kompleksitet og indtjening, end hvis de hver især arbejdede indenfor deres fagområde. Selskabet har en stabil kundekreds i både den private og offentlige sektor på Sjælland, og arbejder desuden for flere større entreprenørselskaber.

Billeder


Pressekontakt

Frank Petersen
Bestyrelsesformand
  40591090

Firma

Kentto A/S
Havnevej 59
4591 Føllenslev , Danmark

   +45 40 59 10 90

http://www.kentto.dk

Modtag nyheder fra Kentto A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire