Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/03-17   -   Pressemeddelelse

Årsregnskab: KMD holder vækstspor og styrker position i erhvervssegmentet

KMD-koncernen har i 2016 formået at løfte både omsætning og driftsindtjening. Det er tilfredsstillende i det eksisterende marked, hvor der er en betydelig og voksende konkurrence. KMD's position i erhvervsmarkedet blev væsentligt styrket i 2016, og omsætningen steg med 33% i segmentet. KMD fortsætter med at investere i fremtiden, og ud over investeringer i softwareudvikling inden for eksisterende forretningsområder blev det også til flere opkøb i løbet af året.

KMD-koncernen fortsatte i 2016 med at styrke og forbedre sin strategiske position i markedet.

- KMD er i fortsat vækst: KMD-koncernens omsætning steg i 2016 til 5,3 mia. kr. Stigningen udgør 178 mio. kr. eller 3,5%. I det eksisterende marked anses omsætningsudviklingen som tilfredsstillende. Driftsindtjeningen (EBITDA før særlige poster) steg med 2% fra 1.083 mio. kr. i 2015 til 1.102 mio. kr. i 2016.

- KMD vinder godt terræn i erhvervssegmentet: Forretningssegmentet Erhverv & Infrastruktur udgør i dag 22% af omsætningen i KMD-koncernen. KMD havde en omsætning på 1.146 mio. kr. i erhvervssegmentet i 2016, hvilket var en vækst på 33%. EBITDA for segmentet steg 94%.

- KMD investerer i fremtidig vækst: KMD fortsætter initiativerne inden for strategien "KMD på flere markeder". På linje med de seneste år har KMD i 2016 fortsat sine opkøbsaktiviteter, hvor tilgangen af it-virksomhederne Edlund og UVdata er de mest markante. Samtidig investeres der fortsat i egen produktudvikling, der skal styrke virksomhedens softwareportefølje inden for bl.a. arbejdsmarkedsområdet, børn- og ungeområdet samt social- og sundhedsområdet.

- Vi er tilfredse med det vækstspor, som KMD er på. Vi hæfter os særligt ved, at det er lykkedes os at løfte omsætning og indtjening i erhvervssegmentet. Omsætningsfordelingen mellem de forskellige markedssegmenter fortsætter den positive udvikling, hvor forretningssegmenterne støt nærmer sig en mere balanceret fordeling. Det sker ved hjælp at opkøb, men også via den samlede synergi, der opstår mellem vores opkøb og den eksisterende forretning, fortæller Eva Berneke, adm. direktør i KMD.

Samtidig skal det bemærkes, at udviklingen i indtjeningen er påvirket negativt af ekstraordinært mange ressourcer til en mindre gruppe af store leverancer. Nettoresultatet er endvidere negativt påvirket af hensættelser, som afdækker udestående sager, herunder det forlig, KMD netop har indgået med KOMBIT.

Den største kundeaftale i KMD's historie
KMD anser den finansielle sektor som et strategisk vækstområde. KMD fortsatte i 2016 med investeringer, der styrker forretningen inden for den finansielle vertikal i erhvervssegmentet.

Årets største investering var købet af it-virksomheden Edlund, der er førende i Danmark inden for softwareudvikling til liv- og pensionsselskaber. Den nye strategisk stærke konstellation mellem KMD og Edlund viste allerede i 2016 sin styrke i forbindelse med indgåelsen af den største enkeltstående kundeaftale i KMD's historie: PenSam og KMD indgik i efteråret 2016 en aftale, der lægger PenSams it-portefølje på pensionsområdet i hænderne på KMD.

- Aftalen med PenSam er ikke kun en milepæl for KMD's aktiviteter på erhvervsmarkedet. Det er en milepæl i KMD's strategiske rejse fra alene at være en kommunal it-leverandør til at være en afgørende national aktør på tværs af sektorer. Samtidig kan vi konstatere, at vi på medarbejdersiden i dag er den største it-virksomhed i Danmark. Det er vi stolte og glade over, siger Eva Berneke.

Betydelige investeringer i kommunal digitalisering
KMD har været en fast og pålidelig samarbejdspartner for de danske kommuner igennem mere end 40 år, og det er KMD's klare målsætning at være det i mange år fremover.

- KMD investerer hvert år betydelige beløb i ny software til den kommunale sektor. Det er KMD's ambition at fortsætte med at investere betragteligt i digitaliseringen af de danske kommuner til gavn for både kommunerne selv såvel som deres borgere, fortæller Eva Berneke.

Inden for de seneste år har KMD bl.a. investeret ca. 430 mio. kr. i software til børn- og ungeområdet og ca. 230 mio. kr. i social- og sundhedsområdet.

KMD erhvervede bl.a. ultimo 2016 den Aalborg-baserede it-virksomhed UVdata, som hører til blandt de førende danske leverandører inden for softwareudvikling til uddannelsessektoren. Med købet har KMD skabt det største udviklingshus på uddannelsesområdet i Danmark.

Om KMD
"‹KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD's softwaresystemer i omegnen af 400 mia. kr. Det svarer til mere end 20% af Danmarks BNP. KMD's softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder og afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. og har omkring 3.500 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension.

Pressekontakt

Christoffer Hellmann
Pressechef
  +45 44 60 18 09
  +45 25 29 17 84

Firma

KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup, Danmark

  44 60 18 09
  25 29 17 84

http://www.kmd.dk

Modtag nyheder fra KMD A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire