Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21-11-13  -   Pressemeddelelse

Undervisningsværktøj baner vejen for succesfuld digitalisering af folkeskolen

Meebook er firmaet bag det online undervisningsværktøj af samme navn, der nu gør det muligt for undervisere at sammensætte, planlægge og dele undervisningsforløb bestående af forskellige digitale materialer, med elever og kolleger. Mere end 40.000 elever og lærere bruger i dag Meebook i undervisningen. Det digitale bureau Konform A/S står bag design og udvikling.

Dermed kan det nu være slut for undervisere, at printe utallige svenske skove hvert år og for elever, at skulle holde styr på de mange kopier, de får af deres undervisere hver dag. Meebooks produkt er højaktuelt, eftersom Undervisningsministeriet har afsat en halv milliard kroner til digitalisering af Folkeskolen i perioden 2012-2015. Med Meebook bliver undervisningen digital, og læreren kan sammensætte undervisningsforløb af tekster, billeder, PDF'er, film, opgaver, forlagsmateriale og andre digitale medier, til ét samlet forløb, som eleven let kan tilgå, enten via tablet eller computer.

Fungerer til alle platforme
Det var et krav til Konform, at Meebook skulle fungere både til computer og tablets, da dette er et konkret behov i under- visningen. Derfor har Konform udviklet en app, der gør det muligt at logge på Meebook fra eksempelvis en iPad. På compu- teren er det ikke nødvendigt at downloade app'en, da Meebook her fungerer som en webbaseret platform, der virker i alle browsere.
Didaktik fremfor teknik
Hos Meebooks grundlæggere er det tydeligt, at det har været vigtigt at tilgodese brugerne af undervisningsværktøjet, nemlig lærere og elever, i udviklingen af Meebook. Derfor er de didaktiske og pædagogiske aspekter tænkt ind i hver detalje, ligesom brugervenlighed er en del af Meebooks DNA.
"Hos Meebook handler det om didaktik fremfor teknik. Vi ønsker at forbedre de digitale muligheder i undervisningen for uddannelsessektoren, og gøre digitaliseringen til en nem og overkommelig proces - både for lærere og elever" udtaler Søren Adolph fra Meebook.

Features skræddersyet til brugerne
Meebook indeholder flere attraktive features, og det har været en agil proces for Konform, løbende at udvikle nye funktio- ner, da de bygger på erfaringer og tilbagemeldinger fra brugerne af Meebook."¨Eksempelvis er det muligt at tage notater direkte i materialet, besvare opgaver, få visuelt overblik over egne resultater og udvikling, samt at se nye lektier og afleveringer. På lærerdelen er det ligeledes muligt at planlægge undervisningsforløb, at differentiere opgaver på elevniveau ud fra samme materiale, og oprette opgaver direkte i undervisningsmaterialet. Derudover fungerer Meebook også som en online videndelingsbank for undervisere, hvor de kan dele forløb og erfaringer med hinan- den, eller med kolleger på andre skoler.
Med Meebook bliver digitaliseringen en aktiv medspiller i undervisningen, frem for en hindring, og muligheden for differen- tiering på elevniveau fremmer inklusion og motivation i undervisningen.

Læs mere om casen her: http://www.konform.com/meebook

Fakta om Meebook:"¨
Meebook er et online værktøj hvor læreren kan planlægge og sammensætte undervisningsforløb, der herefter kan deles med elever og kolleger. Meebook har eksisteret siden 2012, og har allerede mere end 40.000 brugere fordelt over hele landet, i folkeskoler, gymnasier og fagskoler. Se mere på www.meebook.com

Pressekontakt

Christina Henriksen
Kommunikations-medarbejder
  +45 33 11 05 11

Firma

Konform A/S
Studiestræde 19, 4.sal
1455 København K, Danmark

   33110511

http://www.konform.com

Modtag nyheder fra Konform A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire