Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/05-09   -   Pressemeddelelse

Eksporterhvervene er presset til det yderste

- Vi balancerer på en knivsæg lige i øjeblikket, og de danske virksomheder er så hårdt presset, at der absolut intet er råd til i form af nye politisk bestemte omkostninger. Den største trussel mod dansk økonomi lige i øjeblikket er måske i virkeligheden, at alt for mange politikere ikke har indset dette.

Det siger Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, i en kommentar til Det Økonomiske Råds rapport.

Han peger på de forøgede elafgifter i skattereformen som et godt eksempel på en politisk idé, der skader konkurrenceevnen, koster arbejdspladser og i øvrigt er helt uden effekt på CO2-udslippet, som blot flytter til andre steder på kloden sammen med arbejdspladserne.

- Der er brug for en styrket politisk realitetssans på Christiansborg og brug for at særligt oppositionen opdager, at de økonomiske grundvilkår har ændret sig dramatisk. I stedet for at diskutere nye afgifter og øget belastning af den private sektor, skulle man se på, hvordan man sikrer vækst og beskæftigelse.

Landbrugsraadet er enig med DØR i deres anbefalinger af at fremme investeringer i CO2-reduktioner i de ikke kvotebelagte sektorer og mener, at den tankegang bør udbredes til også at omfatte andre områder:

- Investeringsstøtte til nogle af de foreslåede initiativer i regeringens "Grøn Vækst" plan vil være oplagte muligheder, som understøtter udviklingen i den private sektor. Det er der, vi først og fremmest skal fokusere indsatsen, for det giver mest beskæftigelse og vækst for pengene frem for øgede offentlige investeringer, fastslår Peter Gæmelke.

Det Økonomiske Råds formandskab (DØR) er bekymret for den finansielle sektors funktionsevne. Den bekymring deler Landbrugsraadet og advarede i forbindelse med dagens møde i Det Økonomiske Råd om, at det vil forstærke krisen, hvis virksomhederne fastholdes i en kreditklemme.

- DØR giver udtryk for bekymring i forhold til den finansielle sektors funktionsevne. Hvis det er en berettiget bekymring og udtryk for, at bankpakkerne ikke har virket efter hensigten, er det alvorligt. Målet var at sikre tilstrækkelig risikovillig kapital, så investeringer og dermed jobskabelsen i den private sektor kunne fastholdes. Gode og sunde virksomheder og projekter skal kunne finansieres, ellers går al udvikling i stå i det danske samfund, og så kan vi godt begynde at omskrive ledighedsprognoserne, siger Peter Gæmelke.

De negative udsigter for beskæftigelsen forstærkes ifølge Peter Gæmelke af forventningerne til lønudviklingen i Danmark, som DØR forudser, bliver et godt stykke højere end i de lande, som vi konkurrerer med:

- Hvis formandskabets forudsigelser om lønudviklingen holder stik, vil Danmark miste betydelig konkurrenceevne, og tabet af beskæftigelse vil blive større, end formandskabet forudser. Det vil nemlig betyde, at vi mister markedsandele i en periode, hvor den samlede verdenshandel også falder. Det er en regulær katastrofekurs for en lille åben økonomi som den danske.

Netop i den sammenhæng glæder Peter Gæmelke sig over DØR's Euro-analyse og nikker til de mange fordele, som formandskabet lister op.

- Set fra et eksportorienteret erhvervs synspunkt skal Danmark hurtigst muligt med i Euro-samarbejdet. Derfor er det også svært at forstå, hvorfor formandskabet ikke er mere tydelig i sin anbefaling af Euro-medlemskab. Tidligere valutakriser har vist, at selv sunde økonomier kan komme under så stort pres, at fastkurspolitikken må opgives. Derfor mener jeg også, at der er både stærke økonomiske og politiske argumenter for at Danmark skal med i Euroen.

Yderligere informationer:
Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, 40 17 52 87
Kommunikationschef Klaus Nørskov, 27 24 58 90

Relevant information

http://www.landbrugsraadet.dk


Pressekontakt


Firma

Landbrugsraadet
Axeltorv 3
1609 København V, Danmark

  33 39 42 36

http://www.landbrugsraadet.dk

Modtag nyheder fra Landbrugsraadet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire