Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/06-12   -   Pressemeddelelse

Ny bog sætter fokus på traumer ved for tidlig fødsel

Ny bog med personlige beretninger fra mødre der har født for tidligt, giver nyt indblik i hvor forskelligt en for tidlig fødsel bliver oplevet og tacklet af de berørte forældre. Med fokus på de psykologiske aspekter, giver bogen et unik mangfoldigt og nuanceret billede af den tragedie der rammer de 9.200 forældre, der hvert år bliver forældre til et for tidligt født barn. Fokus er naturligvis på barnet i den første lange tid og barnets overlevelse. Men det er ikke helt uden konsekvenser for forældrene, at få et barn der fødes for tidligt.

Forskning viser at 76% af de mødre der føder for tidligt, og ikke får krise- eller psykologhjælp, viser tegn på vedvarende psykiske traumer, som kan lede til posttraumatisk stresssyndrom. Paradoksalt nok, er tendensen at psykologerne bliver sparet væk på neonatalafdelingerne på landets sygehuse.

Karina Rothoff, der er næstformand i Landsforeningen Præmatures Vilkår udtaler at; "generelt er der alt for lidt fokus på forældrene (og især mødrene), til for tidligt fødte børn, hvilket vi også ser, når den ene neonatalafdelingen efter den anden, sparer psykologerne væk. Derfor har det været vigtigt for os at igangsætte projekter, som på andre måder kan hjælpe forældrene i at bearbejde den krise de har været igennem. At læse om andres oplevelser og deres forløb, kan for mange forældre være en rigtig stor hjælp".

I bogen fortæller 13 mødre deres meget personlige historie, om deres oplevelse med at føde for tidligt. Historierne sætter fokus på de tanker forældrene - primært mødrene - har, når de får et barn (eller børn) der fødes for tidligt. Historierne giver et indblik i den krisetilstand der hersker indeni forældrene, under indlæggelsen på neonatalafdelingen og efter udskrivelse.

Lisbeth Gath, som er psykolog og tilknyttet Rigshospitalet, som har også bidraget med et kapitel i bogen, udtaler at; "den for tidlige fødsel er et sårbart udgangspunkt for både børn og forældre. Forældrene bliver ramt i den proces, det er at finde fodfæste i deres forældreskab. Forældreberetningerne kan forhåbentlig bidrage til at andre forældre til for tidligt fødte børn kan opleve sig mindre alene med de mange reaktioner, en for tidlig fødsel kan vække. Bogen giver indblik i en særlig verden og kan bidrage til, at også pårørende og professionelle kan få indsigt i den svære starts betydning, både i den tid hvor barnet er indlagt, og på længere sigt. Ofte har familierne i særlig grad brug for vores lydhørhed og nænsomhed.

Bogen henvender sig både til forældre der har født for tidligt, pårørende og fagpersoner der gerne vil vide mere - og forstå - hvad det betyder for forældrene, at føde et barn/børn for tidligt.

---

Landsforeningen Præmatures Vilkår - Organisation med følgende formål: "Hovedformålet med Præmatures Vilkår er at sikre at alle mennesker omkring et præmaturt barn, bliver støttet og oplyst tilstrækkeligt til at kunne varetage barnets tarv gennem forebyggelse og afhjælpning af eventuelle følger af præmaturiteten"

Relevant information

http://www.praematuresvilkar.dk


Pressekontakt


Firma

Landsforeningen Præmatures Vilkår
Fredensgade 9A. st.mf
2200 Kbh. N, Danmark

  30 49 59 24
  61 77 21 47

http://www.praematuresvilkar.dk

Modtag nyheder fra Landsforeningen Præmatures Vilkår på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire